Group: no.ks.fiks - All Dependencies

maskinporten-client

Oct 27, 2022
11 usages
2 stars
kryptering 1.3.0

Kryptering · Bibliotek for CMS-kryptering og -dekryptering

Oct 11, 2022
6 usages
1 stars

Oct 07, 2022
4 usages
1 stars

Fiks Dokumentlager Java-klient · Klient for opplasting, sletting og nedlasting av dokumenter fra Fiks Dokumentlager

Oct 20, 2022
3 usages
0 stars

feign-interceptors · feign-interceptors

Jul 07, 2022
2 usages

FIKS IO ASICE handler · Bibliotek som inneholder funksjonalitet for streaming av ASIC-E pakker

Aug 24, 2022
2 usages
0 stars

Oct 07, 2022
2 usages

FIKS IO Commons · Konstanter og utils for FIKS IO-klienter

Nov 17, 2022
1 usages

Svarinn2 Commons · Konstanter og utils for svarinn2-klienter

Apr 04, 2019
1 usages
0 stars

FIKS IO send-klient · Klient for å sende meldinger til FIKS IO

Nov 28, 2022
1 usages
0 stars

Svarinn2 send-klient · Klient for å sende meldinger til SvarInn

Apr 04, 2019
1 usages
0 stars

FIKS IO Java-klient · Klient for integrasjoner mot Fiks IO. Håndterer sending, mottak, kryptering, dekryptering og signering

Nov 28, 2022
1 usages
1 stars

maskinporten-spring-boot-client

Oct 27, 2022
1 usages
2 stars

Streaming for multipart requests · streaming for multipart requests

Oct 11, 2022
1 usages
0 stars

${project.artifactId} · Klasser for å laste virksomhetssertifikater fra konfigurasjon

Nov 18, 2018
1 usages
1 stars

fiks-maskinporten-client · fiks-maskinporten-client

Nov 23, 2018
1 usages
2 stars

fiks-maskinporten · fiks-maskinporten

Nov 23, 2018
2 stars
maskinporten 2.1.3

maskinporten · maskinporten

Oct 27, 2022
2 stars

Digisos Java-klient · Klient for å laste opp filer til Fiks-Digisos

Oct 11, 2022
0 stars

fiks-maskinporten-spring-boot-client · fiks-maskinporten-spring-boot-client

Nov 23, 2018
2 stars

Svarinn2 Java-klient · Klient for integrasjoner mot KS-Fiks Svarinn2. Håndterer sending, mottak, kryptering, dekryptering og signering

Apr 08, 2019
1 stars

innsyn-json-schema · JSON schema-modeller for indeksering mot Fiks Innsyn

Oct 21, 2022
0 stars
fiks-streams 1.2.0

Fiks Streams · Hjelpefunksjonalitet for streaming av data

Jul 18, 2022
0 stars

Fiks Dokumentlager Spring Boot Java-klient · Autokonfigurerer en bean for Fiks Dokumentlager klienten

Feb 12, 2019
0 stars

Advertisement

Top Dependency Usages

Feb 13, 2021
95k usages
8.2k stars
Oct 08, 2022
69k usages
13k stars
Nov 25, 2022
51k usages
1.8k stars
Feb 28, 2022
27k usages
43k stars
Nov 18, 2022
25k usages
2.3k stars
image

Maven Repository

Search Maven dependencies with Maven Repository Chrome Extension

Add to Chrome