Group: io.apiman - All Dependencies

apiman-gateway-engine-core

Mar 27, 2023
32 usages

apiman-gateway-engine-beans

Mar 27, 2023
30 usages

apiman-gateway-engine-policies

Mar 27, 2023
24 usages
apiman-test-policies 3.1.1.Final

apiman-test-policies

Mar 27, 2023
13 usages

apiman-common-logging-core

Mar 27, 2023
6 usages

apiman-gateway-api-rest

Mar 27, 2023
6 usages
apiman-test-common 3.1.1.Final

apiman-test-common

Mar 27, 2023
5 usages
660 stars
apiman-common-util 3.1.1.Final

apiman-common-util

Mar 27, 2023
5 usages
660 stars
apiman-common-plugin 3.1.1.Final

apiman-common-plugin

Mar 27, 2023
4 usages
660 stars

apiman-manager-api-beans

Mar 27, 2023
4 usages
apiman-distro-data 3.1.1.Final

apiman-distro-data

Mar 27, 2023
3 usages
660 stars

apiman-gateway-engine-es

Mar 27, 2023
3 usages
apiman-common-auth 3.1.1.Final

apiman-common-auth

Mar 27, 2023
2 usages
660 stars

apiman-gateway-api-rest-impl

Mar 27, 2023
2 usages

apiman-gateway-platforms-vertx

Jul 22, 2015
2 usages
apiman 3.1.1.Final

apiman · Open Source API Management

Mar 27, 2023
2 usages
660 stars

apiman-distro-wildfly8

Dec 16, 2021
2 usages
660 stars

apiman-manager-api-war

Dec 16, 2021
2 usages

apiman-common-logging-log4j2

Mar 27, 2023
2 usages

apiman-gateway-platforms-war-standalone-common

Dec 16, 2021
2 usages
apiman-common-es 3.1.1.Final

apiman-common-es

Mar 27, 2023
2 usages

apiman-gateway-engine-3scale

Dec 16, 2021
2 usages

apiman-manager-api-core

Mar 27, 2023
2 usages

apiman-manager-api-rest

Mar 27, 2023
2 usages

Advertisement

Top Dependency Usages

Feb 13, 2021
95k usages
8.2k stars
Jun 02, 2023
69k usages
13k stars
Mar 17, 2023
51k usages
1.8k stars
Jun 08, 2023
27k usages
43k stars
Apr 19, 2023
25k usages
2.3k stars
image

Maven Repository

Search Maven dependencies with Maven Repository Chrome Extension

Add to Chrome