Group: io.kamon - All Dependencies

kamon-core · kamon-core

Jan 25, 2023
225 usages

kamon-system-metrics · kamon-system-metrics

Jan 25, 2023
131 usages

kamon-prometheus · kamon-prometheus

Jan 25, 2023
122 usages

kamon-core · kamon-core

Jan 25, 2023
112 usages
kanela-agent 1.0.17

Kanela · The Kamon Instrumentation Agent

Jan 23, 2023
103 usages
50 stars

kamon-statsd · kamon-statsd

Jan 25, 2023
103 usages

kamon-scala · kamon-scala

Sep 01, 2017
102 usages

kamon-akka-25 · kamon-akka-25

May 13, 2019
101 usages

kamon-akka-remote-24 · kamon-akka-remote-24

Jul 19, 2018
98 usages

kamon-core · kamon-core

Jan 25, 2023
66 usages

kamon-testkit · kamon-testkit

Jan 25, 2023
60 usages

kamon-testkit · kamon-testkit

Jan 25, 2023
50 usages

core · core

Apr 11, 2019
41 usages

kamon-testkit · kamon-testkit

Jan 25, 2023
40 usages

kamon-scala · kamon-scala

Sep 01, 2017
33 usages

kamon-system-metrics · kamon-system-metrics

Jan 25, 2023
30 usages

kamon-akka · kamon-akka

Jan 25, 2023
29 usages
sigar-loader 1.6.5-rev003

sigar-loader · sigar-loader

Jan 16, 2019
28 usages

kamon-instrumentation-common · kamon-instrumentation-common

Jan 25, 2023
27 usages

kamon-datadog · kamon-datadog

Jan 25, 2023
23 usages

kamon-instrumentation-common · kamon-instrumentation-common

Jan 25, 2023
22 usages

kamon-instrumentation-common · kamon-instrumentation-common

Jan 25, 2023
19 usages

kamon-akka-remote · kamon-akka-remote

Jun 21, 2019
18 usages

testkit · testkit

Apr 06, 2018
18 usages

Advertisement

Top Dependency Usages

Feb 13, 2021
95k usages
8.2k stars
Oct 08, 2022
69k usages
13k stars
Dec 12, 2022
51k usages
1.8k stars
Feb 28, 2022
27k usages
43k stars
Nov 18, 2022
25k usages
2.3k stars
image

Maven Repository

Search Maven dependencies with Maven Repository Chrome Extension

Add to Chrome