Group: no.digipost - All Dependencies

digg 0.32

Digipost Digg · Some stellar general purpose utils.

Jul 14, 2022
8 usages
4 stars
sdp-xsd 3.1.1

SDP Shared - XSD & JAXB · XSDer og genererte JAXB-klasser

Nov 16, 2022
6 usages
2 stars

SDP Shared - API Commons · Felles kode for API-relatert funksjonalitet

Nov 16, 2022
4 usages
2 stars

SDP Shared - API Client · Klientfunksjonaltet for Sikker Digital Post

Nov 16, 2022
3 usages
2 stars

Jun 06, 2014
3 usages
2 stars

${project.artifactId} · api-commons

Jun 06, 2014
2 usages
2 stars

Digipost HTTP Client Builder · Apache HTTP Client configured with sensible defaults.

Jun 08, 2016
2 usages
0 stars
cache 1.3

Digipost Caching · Caching functionality.

Feb 23, 2017
2 usages
0 stars

· Peppol BIS Billing 3 generator Domain

Oct 27, 2022
2 usages
2 stars

Digipost HTTP Client Builder · Apache HTTP Client configured with sensible defaults.

Jun 08, 2017
2 usages

Digipost Caching · Caching functionality.

Mar 16, 2018
2 usages
0 stars

Digipost Certificate Validator · Library for validating certificates.

Jun 22, 2022
2 usages
0 stars

Digipost Data Types · Data types for Digipost messages

Jun 08, 2022
1 usages
0 stars

digipost-html-validator · Validering og sanitering av HTML som skal sendes til Digipost

Sep 08, 2022
1 usages
0 stars

· Peppol BIS Billing 3 generator Validation

Oct 27, 2022
1 usages
2 stars

${project.artifactId} · api-client

Jun 06, 2014
1 usages
2 stars

Digipost Printability Validator · Library for validating 'printability' of documents.

Jan 10, 2022
1 usages
2 stars

Oct 05, 2020
2 stars
sdp-shared 3.1.1

SDP Shared · Delt kode for Sikker Digital Post

Nov 16, 2022
2 stars

Digipost Open Source Project · Common configuration for Digipost open source projects

Dec 06, 2019
2 stars

digipost-micrometer-prometheus · Metrics and endpoints for Micrometer and Prometheus in Digipost

Sep 13, 2022
0 stars

Digipost HTTP Client Builder · Apache HTTP Client configured with sensible defaults.

Mar 29, 2022
0 stars

peppol-bis-billing-3-generator-parent · Peppol BIS Billing 3 generator

Oct 27, 2022
2 stars

Digipost HTTP Client · Apache HTTP Client configured with sensible defaults.

Jun 07, 2016

Advertisement

Top Dependency Usages

Feb 13, 2021
95k usages
8.2k stars
Oct 08, 2022
69k usages
13k stars
Nov 25, 2022
51k usages
1.8k stars
Feb 28, 2022
27k usages
43k stars
Nov 18, 2022
25k usages
2.3k stars
image

Maven Repository

Search Maven dependencies with Maven Repository Chrome Extension

Add to Chrome