Group: no.nav.tjenestespesifikasjoner - All Dependencies

icon
jaxb-adapters 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
32 usages
6 stars
icon
dialogarena-behandlingsinformasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
1 usages
6 stars
icon
nav-fim-aktoer-v2-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
1 usages
6 stars
icon
ytelseskontrakt-v3-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
veiledervarsel 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
varsler 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
varselutsending 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
varseltekster 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
varselkvittering 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
varseldittnav-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
varsel-inn 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
utenrikstjenesten-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
utbetaling-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
udi-personstatus-v1 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
tps-distribusjonsmelding 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
tmp-nav-fim-hendelse-v1 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
tjenestespesifikasjoner 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

tjenestespesifikasjoner · Generated code + WSDL, WSD, JSON schemas etc. for describing how web services communicate in NAV.

Sep 25, 2019
6 stars
icon
tildeloppgave-v1-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
testvarsel-opprettelse 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
sykmeldingv1-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
sykmelderstatistikk-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
sykefravaersoppfoelgingv1-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
svarut-ks-forsendelsesservice 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars
icon
startregistreringstatus-v1-tjenestespesifikasjon 1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0

Sep 25, 2019
6 stars

Advertisement

Top Dependency Usages

Feb 13, 2021
95.1k usages
8.4k stars
Jun 02, 2023
69.4k usages
14.2k stars
Mar 17, 2023
51k usages
2.1k stars
Jul 31, 2023
27.1k usages
49k stars
Aug 09, 2023
25k usages
2.7k stars