jar

com.intel.analytics.bigdl : bigdl

Maven & Gradle

Jul 09, 2021
3.8k stars
Table Of Contents

Latest Version

Download com.intel.analytics.bigdl : bigdl JAR file - Latest Versions:

All Versions

Download com.intel.analytics.bigdl : bigdl JAR file - All Versions:

Version Vulnerabilities Size Updated
0.13.x
0.12.x
0.11.x
0.10.x
0.9.x
0.8.x
0.7.x
0.6.x
0.5.x
0.4.x
0.3.x
0.2.x
0.1.x

View Java Class Source Code in JAR file

  1. Download JD-GUI to open JAR file and explore Java source code file (.class .java)
  2. Click menu "File → Open File..." or just drag-and-drop the JAR file in the JD-GUI window bigdl-0.13.0.jar file.
    Once you open a JAR file, all the java classes in the JAR file will be displayed.

com.intel.analytics.bigdl.example.udfpredictor

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.udfpredictor.DataframePredictor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.udfpredictor.TextClassificationUDFParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.udfpredictor.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.dataset.image

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BGRImage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BGRImgCropper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BGRImgNormalizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BGRImgPixelNormalizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BGRImgRdmCropper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BGRImgToBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BGRImgToImageVector.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BGRImgToLocalSeqFile.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BGRImgToSample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BytesToBGRImg.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.BytesToGreyImg.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.ColorJitter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.CropCenter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.CropRandom.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.CropperMethod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.GreyImage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.GreyImgCropper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.GreyImgNormalizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.GreyImgToBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.GreyImgToSample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.HFlip.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LabeledBGRImage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LabeledGreyImage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.Lighting.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LocalImageFiles.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LocalImgReader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LocalImgReaderWithName.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LocalLabeledImagePath.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LocalResizeImgReader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LocalResizeImgWithName.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LocalScaleImgReader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LocalScaleImgWithName.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.LocalSeqFileToBytes.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.MTLabeledBGRImgToBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.PreFetch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.image.Visualizer.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.utils.caffe

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.caffe.CaffeConversionException.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.caffe.CaffeLoader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.caffe.CaffePersister.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.caffe.Converter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.caffe.Customizable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.caffe.LayerConverter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.caffe.V1LayerConverter.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.BigDLTensorStorageManager.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.BoolReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.ByteReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.ByteStringReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.CharReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.DataConverter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.DataFormatConverter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.DataReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.DoubleReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.FloatReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.InitMethodConverter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.IntReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.LongReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.ModuleConverter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.ProtoTensorStorageManager.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.RegularizerConverter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.ShapeConverter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.ShortReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.StringReaderWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.TensorConverter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.TensorStorageManager.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.converters.VariableFormatConverter.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.nn.onnx

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.onnx.Gemm.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.onnx.Reshape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.onnx.Shape.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.lenetLocal

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.lenetLocal.Predict.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.lenetLocal.Test.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.lenetLocal.Train.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.lenetLocal.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.mkldnn.int8

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.mkldnn.int8.GenerateInt8Scales.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.mkldnn.int8.ImageNetInference.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.mkldnn.int8.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.dataset

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.AbstractDataSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.ArraySample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.ArrayTensorMiniBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.ByteRecord.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.CachedDistriDataSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.ChainedTransformer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.DataSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.DefaultPadding.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.DistributedDataSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.FixedLength.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.Identity.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.Image.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.Label.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.LocalArrayDataSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.LocalDataSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.LocalImagePath.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.LocalSeqFilePath.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.MiniBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.PaddingLongest.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.PaddingParam.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.PaddingStrategy.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.Sample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.SampleToBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.SampleToMiniBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.Sentence.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.SparseMiniBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.TensorSample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.Transformer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.visualization.tensorboard

├─ com.intel.analytics.bigdl.visualization.tensorboard.EventWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.visualization.tensorboard.FileReader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.visualization.tensorboard.FileWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.visualization.tensorboard.RecordWriter.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCOAnotationOD.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCOCategory.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCODataset.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCODatasetInfo.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCODeserializer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCOImage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCOLicence.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCOPoly.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCORLE.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCOSegmentation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.COCOSerializeContext.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.MaskUtils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.PolyMasks.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.RLEMasks.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.segmentation.SegmentationMasks.class - [JAR]

org.apache.spark.bigdl.api.python

├─ org.apache.spark.bigdl.api.python.BigDLSerDe.class - [JAR]

├─ org.apache.spark.bigdl.api.python.BigDLSerDeBase.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.nn.tf

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Assert.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Assign.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.AssignGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.AvgPoolGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.BiasAdd.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.BiasAddGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.BroadcastGradientArgs.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.ConcatOffset.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Const.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.ControlDependency.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.ControlNodes.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.ControlOps.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Conv2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Conv2DBackFilter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Conv2DTranspose.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Conv3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Conv3DBackpropFilter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Conv3DBackpropFilterV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Conv3DBackpropInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Conv3DBackpropInputV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.DecodeBmp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.DecodeGif.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.DecodeImage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.DecodeJpeg.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.DecodePng.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.DecodeRaw.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.DecodeRawSerializer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.EluGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Enter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Exit.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Fill.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.FusedBatchNorm.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.FusedBatchNormGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.IdentityControl.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.InvertPermutation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.LRNGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Log1p.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.LoopCondition.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.MaxPool.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.MaxPoolGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.MergeControlNode.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.MergeOps.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.NextIteration.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.NoOp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.ParseExample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.ParseSingleExample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Relu6Grad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.ReluGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.ResourceAllocator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.RsqrtGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Shape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.SigmoidGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.SoftplusGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.SoftsignGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.SplitAndSelect.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.SqrtGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Stack.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.StackCreator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.StackPop.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.StackPush.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.StridedSlice.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.SwitchControlNode.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.SwitchOps.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TanhGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArray.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArrayClose.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArrayConcat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArrayCreator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArrayGather.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArrayGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArrayRead.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArrayScatter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArraySize.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArraySplit.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorArrayWrite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.TensorModuleWrapper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.UnaryGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.Variable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.WithoutInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.tf.package.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.AspectScale.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.Brightness.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.CenterCrop.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.ChannelNormalize.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.ChannelOrder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.ChannelScaledNormalizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.ColorJitter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.Contrast.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.Crop.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.DetectionCrop.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.Expand.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.Filler.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.FixExpand.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.FixedCrop.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.HFlip.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.Hue.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.PixelNormalizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.RandomAlterAspect.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.RandomAspectScale.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.RandomCrop.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.RandomCropper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.RandomResize.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.RandomTransformer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.Resize.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.Saturation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.augmentation.ScaleResize.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.imageclassification.imageFrame

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.imageclassification.imageFrame.InceptionValidation.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.python.api

├─ com.intel.analytics.bigdl.python.api.EvaluatedResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.python.api.JActivity.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.python.api.JTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.python.api.PythonBigDL.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.python.api.PythonBigDLKeras.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.python.api.PythonBigDLOnnx.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.python.api.PythonBigDLUtils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.python.api.PythonBigDLValidator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.python.api.Sample.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.label.roi

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.label.roi.BatchSampler.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.label.roi.RandomSampler.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.label.roi.RoiHFlip.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.label.roi.RoiLabel.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.label.roi.RoiNormalize.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.label.roi.RoiProject.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.label.roi.RoiResize.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.models.rnn

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.rnn.SequencePreprocess.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.rnn.SimpleRNN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.rnn.Test.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.rnn.Train.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.rnn.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.models.inception

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.ImageNet2012.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.ImageNet2012Val.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.Inception_Layer_v1.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.Inception_Layer_v2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.Inception_v1.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.Inception_v1_NoAuxClassifier.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.Inception_v2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.Inception_v2_NoAuxClassifier.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.Options.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.Test.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.inception.TrainInceptionV1.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.nn.keras

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Activation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.AtrousConvolution1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.AtrousConvolution2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.AveragePooling1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.AveragePooling2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.AveragePooling3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.BatchNormalization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Bidirectional.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.ConvLSTM2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Convolution1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Convolution2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Convolution3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Cropping1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Cropping2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Cropping3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Deconvolution2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Dense.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Dropout.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.ELU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Embedding.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Flatten.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GRU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GaussianDropout.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GaussianNoise.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GlobalAveragePooling1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GlobalAveragePooling2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GlobalAveragePooling3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GlobalMaxPooling1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GlobalMaxPooling2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GlobalMaxPooling3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GlobalPooling1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GlobalPooling2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.GlobalPooling3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Highway.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Input.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.InputLayer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.KerasIdentityWrapper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.KerasLayer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.KerasLayerSerializable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.KerasLayerSerializer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.KerasLayerWrapper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.KerasModel.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.KerasUtils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.LSTM.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.LeakyReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.LocallyConnected1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.LocallyConnected2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Masking.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.MaxPooling1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.MaxPooling2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.MaxPooling3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.MaxoutDense.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Merge.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Model.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Permute.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Pooling1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Pooling2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Pooling3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Recurrent.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.RepeatVector.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Reshape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.SReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.SeparableConvolution2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.Sequential.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.SimpleRNN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.SoftMax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.SpatialDropout1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.SpatialDropout2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.SpatialDropout3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.TKerasSerializerHelper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.ThresholdedReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.TimeDistributed.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.UpSampling1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.UpSampling2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.UpSampling3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.ZeroPadding1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.ZeroPadding2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.ZeroPadding3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.keras.package.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.BytesToMat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.ChainedFeatureTransformer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.ClassificationMTImageFeatureToBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.DistributedImageFrame.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.FeatureTransformer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.ImageFeature.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.ImageFeatureToMiniBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.ImageFrame.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.ImageFrameToSample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.LocalImageFrame.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.MTImageFeatureToBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.MatToFloats.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.MatToTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.PixelBytesToMat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.PreFetch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.RoiImageFeatureToBatch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.RoiImageFeatureToBatchWithResize.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.RoiImageInfo.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.RoiMiniBatch.class - [JAR]

caffe

├─ caffe.Caffe.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.nn.ops

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.All.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Any.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.ApproximateEqual.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.ArgMax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.BatchMatMul.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.BucketizedCol.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Cast.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.CategoricalColHashBucket.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.CategoricalColVocaList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Ceil.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Compare.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.CrossCol.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.CrossEntropy.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.DepthwiseConv2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.DepthwiseConv2DBackpropFilter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.DepthwiseConv2DBackpropInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Digamma.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Dilation2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Dilation2DBackpropFilter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Dilation2DBackpropInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Equal.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Erf.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Erfc.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Exp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Expm1.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Floor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.FloorDiv.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.FloorMod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Gather.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Greater.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.GreaterEqual.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.InTopK.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.IndicatorCol.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Inv.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.InvGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.IsFinite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.IsInf.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.IsNan.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Kv2Tensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.L2Loss.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Less.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.LessEqual.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Lgamma.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.LogicalAnd.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.LogicalNot.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.LogicalOr.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Max.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Maximum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Minimum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.MkString.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Mod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.ModuleToOperation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.NotEqual.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.OneHot.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Operation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Pad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Pow.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Prod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.RandomNode.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.RandomUniform.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.RangeOps.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Rank.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.ResizeBilinearGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.ResizeBilinearOps.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Rint.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Round.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.SegmentSum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Select.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.SelectTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Sign.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Slice.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.SquaredDifference.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Substr.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Sum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.TensorOp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.Tile.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.TopK.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.TruncateDiv.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ops.TruncatedNormal.class - [JAR]

com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.compiler

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.compiler.PluginProtos.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.loadmodel

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.loadmodel.AlexNet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.loadmodel.AlexNetPreprocessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.loadmodel.AlexNet_OWT.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.loadmodel.InceptionPreprocessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.loadmodel.ModelValidator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.loadmodel.ResNetPreprocessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.loadmodel.VGGPreprocessor.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl

├─ com.intel.analytics.bigdl.package.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.CellQuantizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.ContainerQuantizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.ConvData.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.ConvDataParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.ConvWeight.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.ConvWeightParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.Desc.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.DescParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.DescType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.GraphQuantizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.Linear.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.LinearData.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.LinearDataParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.LinearWeight.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.LinearWeightParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.ModuleQuantizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.QuantParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.QuantSerializer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.Quantizable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.Quantization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.QuantizedModule.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.Quantizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.SpatialConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.SpatialDilatedConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.StorageInfo.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.StorageManager.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.quantized.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.languagemodel

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.languagemodel.PTBModel.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.languagemodel.PTBWordLM.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.languagemodel.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.visualization

├─ com.intel.analytics.bigdl.visualization.Summary.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.visualization.TrainSummary.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.visualization.ValidationSummary.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.models.resnet

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.Cifar10DataSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.Convolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.ImageNetDataSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.ResNet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.ResNetDataSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.Sbn.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.Test.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.TestImageNet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.TrainCIFAR10.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.TrainImageNet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.resnet.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.models

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.models.Vgg_16.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.models.lenet

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.lenet.LeNet5.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.lenet.Test.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.lenet.Train.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.lenet.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.tensorflow.loadandsave

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.tensorflow.loadandsave.Load.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.tensorflow.loadandsave.Save.class - [JAR]

org.apache.spark.utils

├─ org.apache.spark.utils.SparkUtils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.util

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.util.BboxUtil.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.util.BoundingBox.class - [JAR]

org.apache.spark.sparkExtension

├─ org.apache.spark.sparkExtension.SparkExtension.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.nn

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Abs.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.AbsCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ActivityRegularization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Add.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.AddConstant.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Anchor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Attention.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BCECriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BaseModule.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BatchNormParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BatchNormalization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BiRecurrent.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BifurcateSplitTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Bilinear.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BilinearFiller.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BinaryThreshold.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BinaryTreeLSTM.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Bottle.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BoxHead.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.BoxPostProcessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CAdd.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CAddTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CAveTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CDivTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CMaxTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CMinTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CMul.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CMulTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CMulTableExpand.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CSubTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CSubTableExpand.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CategoricalCrossEntropy.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Cell.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CellSerializer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Clamp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ClassNLLCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ClassSimplexCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CombineHeads.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Concat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ConcatTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ConstInitMethod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Container.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Contiguous.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ConvLSTMPeephole.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ConvLSTMPeephole3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Cosine.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CosineDistance.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CosineDistanceCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CosineEmbeddingCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CosineProximityCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Cropping2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Cropping3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CrossEntropyCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.CrossProduct.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DenseToSparse.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DetectionOutputFrcnn.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DetectionOutputParam.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DetectionOutputSSD.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DiceCoefficientCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DistKLDivCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DotProduct.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DotProductCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Dropout.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DynamicContainer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.DynamicGraph.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ELU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Echo.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ErrorInfo.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Euclidean.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Exp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ExpandSize.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.FPN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.FeedForwardNetwork.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.FlattenTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.FrameManager.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.GRU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.GaussianCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.GaussianDropout.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.GaussianNoise.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.GaussianSampler.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.GradientReversal.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Graph.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.GraphSerializable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.HardShrink.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.HardSigmoid.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.HardTanh.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Highway.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.HingeEmbeddingCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Identity.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Index.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.InferReshape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.InitializationMethod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Input.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.JoinTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.KLDCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.KullbackLeiblerDivergenceCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.L1Cost.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.L1HingeEmbeddingCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.L1Penalty.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LSTM.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LSTMPeephole.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LanguageModel.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LayerNormalization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LeakyReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Linear.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LocallyConnected1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LocallyConnected2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Log.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LogSigmoid.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LogSoftMax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LookupTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.LookupTableSparse.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MM.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MSECriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MV.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MapTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MarginCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MarginRankingCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MaskHead.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MaskPostProcessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MaskedSelect.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Masking.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Max.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Maxout.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Mean.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MeanAbsolutePercentageCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MeanSquaredLogarithmicCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Min.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MixtureTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MklInt8Convertible.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Module.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MsraFiller.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Mul.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MulConstant.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MultiCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MultiLabelMarginCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MultiLabelSoftMarginCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MultiMarginCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.MultiRNNCell.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.NNPrimitive.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Narrow.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.NarrowTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Negative.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.NegativeEntropyPenalty.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Nms.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.NormMode.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Normalize.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.NormalizeScale.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Ones.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.PGCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.PReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Pack.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Padding.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.PaddingMask.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.PairwiseDistance.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ParallelCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ParallelTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.PoissonCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Pooler.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.PositionEncode.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.PositionEncodeWithShift.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Power.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.PriorBox.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Proposal.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ProposalPostProcessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.RReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.RandomNormal.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.RandomUniform.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ReLU6.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Recurrent.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.RecurrentDecoder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.RegionProposal.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Replicate.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Reshape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.ResizeBilinear.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Reverse.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.RnnCell.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.RoiAlign.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.RoiPooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Scale.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Scheduler.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Select.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SelectTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SelfAttentionMask.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SequenceBeamSearch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Sequential.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Sigmoid.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SmoothL1Criterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SmoothL1CriterionWithWeights.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SoftMarginCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SoftMax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SoftMin.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SoftPlus.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SoftShrink.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SoftSign.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SoftmaxWithCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SparseJoinTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SparseLinear.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialAveragePooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialBatchNormalization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialContrastiveNormalization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialConvolutionMap.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialCrossMapLRN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialDilatedConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialDivisiveNormalization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialDropout1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialDropout2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialDropout3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialFullConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialMaxPooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialSeparableConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialShareConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialSubtractiveNormalization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialWithinChannelLRN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SpatialZeroPadding.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SplitHeads.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SplitTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.SplitTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Sqrt.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Square.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Squeeze.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.StaticGraph.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Sum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TableOperation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Tanh.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TanhShrink.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TemporalConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TemporalMaxPooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TensorTree.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Threshold.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Tile.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TimeDistributed.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TimeDistributedCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TimeDistributedMaskCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Transformer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TransformerCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TransformerOperation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TransformerType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Translation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Transpose.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.TreeLSTM.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Unsqueeze.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.UpSampling1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.UpSampling2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.UpSampling3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Utils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.VariableFormat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.VectorProduct.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.View.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.VolumetricAveragePooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.VolumetricConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.VolumetricFullConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.VolumetricMaxPooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Xavier.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.Zeros.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.AvgPooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.BlasWrapper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.CAddTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.ConcatTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.ConvOutputShape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.ConvPaddingShape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Convolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.DnnGraph.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Dropout.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Fusion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.HeapData.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Identity.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Input.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.InputWrapper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.JoinTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.LRN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Linear.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MaxPooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MemoryData.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MemoryOwner.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklDnnContainer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklDnnLayer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklDnnMemory.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklDnnModule.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklDnnModuleHelper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklDnnNativeMemory.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklDnnOps.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklDnnRuntime.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklMemoryAttr.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklMemoryDescInit.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklMemoryPostOps.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklMemoryPrimitive.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.MklMemoryPrimitiveDesc.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.NativeData.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Output.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.PaddingType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Perf.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Phase.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.RNN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.ReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Releasable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.ReorderManager.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.ReorderMemory.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.ResNet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.ResNet50PerfParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.SbnDnn.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Scale.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.SelectTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Sequential.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.SoftMax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.SpatialBatchNormalization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.SpatialConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.TensorMMap.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.mkldnn.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.treeLSTMSentiment

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.treeLSTMSentiment.Train.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.treeLSTMSentiment.TreeLSTMSentiment.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.treeLSTMSentiment.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.utils

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.utils.AbstractTextClassificationParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.utils.SimpleTokenizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.utils.TextClassificationParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.utils.TextClassifier.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.utils.WordMeta.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.keras

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.keras.Train.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.tensorflow.transferlearning

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.tensorflow.transferlearning.TransferLearning.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.tensorflow.transferlearning.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.opencv

├─ com.intel.analytics.bigdl.transform.vision.image.opencv.OpenCVMat.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.BigDLDataType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.BigDLStorage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.ClassTagMapper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.ContainerSerializable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.ContainerSerializer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.DeserializeContext.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.GenericTypeWrapper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.Loadable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.ModuleData.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.ModuleLoader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.ModulePersister.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.ModuleSerializable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.ModuleSerializer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.ProtoStorageType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.Savable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.SerConst.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.SerializeContext.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.SerializeResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.StorageType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.serializer.TensorNumericMapper.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.models.autoencoder

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.autoencoder.Autoencoder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.autoencoder.Train.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.autoencoder.Utils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.autoencoder.toAutoencoderBatch.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.utils

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.BlockManagerParameterSynchronizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.ConvertModel.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.Crc32.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.CtorParam.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.DirectedGraph.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.DistriParameterSynchronizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.Edge.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.Engine.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.EngineType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.Event.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.File.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.FileReader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.FileWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.HashFunc.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.LayerException.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.LoggerFilter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.MklBlas.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.MklDnn.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.MultiShape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.Node.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.OptimizerV1.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.OptimizerV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.OptimizerVersion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.ParameterSynchronizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.RandomGenerator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.ReflectionUtils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.Shape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.SingleShape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.SyncMeta.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.SyncState.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.T.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.Table.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.ThreadPool.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.TorchFile.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.TorchObject.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.Util.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.serialization

├─ com.intel.analytics.bigdl.serialization.Bigdl.class - [JAR]

netty

├─ netty.Crc32c.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.BlasToIR.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.ConversionUtils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.ConvertBase.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRCAddTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRConcatTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRConverter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRElement.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRGeneralModule.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRGraph.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRIdentity.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRJoinTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRLinear.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IROperator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRReLU.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRSelectTable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRSoftMax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRSpatialAveragePooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRSpatialBatchNormalization.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRSpatialConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRSpatialCrossMapLRN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRSpatialMaxPooling.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRSpatialShareConvolution.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRToBlas.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.intermediate.IRToDnn.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.dataset.text

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.Dictionary.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.LabeledSentence.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.LabeledSentenceToSample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.SentenceBiPadding.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.SentenceSplitter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.SentenceTokenizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.TextToLabeledSentence.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.TextToSentenceWithSteps.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Abs.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Adapter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Add.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.AddN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.All.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Any.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ApproximateEqual.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ArgMax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Assert.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.AvgPool.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.AvgPoolGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.BatchMatMul.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.BiasAdd.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.BiasAddGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.BiasAddV1.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.BroadcastGradientArgs.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Cast.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Ceil.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ConcatOffset.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ConcatV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ConcatV2LoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Const.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ControlTrigger.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Conv2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Conv2DBackpropFilter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Conv2DBackpropInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Conv3D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Conv3DBackpropFilter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Conv3DBackpropFilterV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Conv3DBackpropInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Conv3DBackpropInputV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.DecodeBmp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.DecodeGif.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.DecodeJpeg.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.DecodePng.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.DecodeRaw.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.DependencyNode.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.DepthwiseConv2dNative.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.DepthwiseConv2dNativeBackpropInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Digamma.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Dilation2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Dilation2DBackpropFilter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Dilation2DBackpropInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Div.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Elu.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.EluGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Enter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Equal.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Erf.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Erfc.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Exit.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Exp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ExpandDims.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ExpandDimsLoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Expm1.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Fill.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Floor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.FloorDiv.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.FloorMod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.FusedBatchNorm.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.FusedBatchNormGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.FusedBatchNormGradV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.FusedBatchNormV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Gather.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Greater.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.GreaterEqual.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Identity.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.InTopK.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Inv.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.InvGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.InvertPermutation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.IsFinite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.IsInf.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.IsNan.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.L2Loss.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.LRN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.LRNGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Less.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.LessEqual.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Lgamma.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Log.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Log1p.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.LogSoftmax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.LogicalAnd.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.LogicalNot.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.LogicalOr.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.LoopCond.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.MatMul.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Max.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.MaxPool.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.MaxPoolGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Maximum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Mean.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.MeanLoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Merge.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Minimum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Mod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Mul.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Neg.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.NextIteration.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.NoOp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.NotEqual.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.OneHot.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Pack.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Pad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.PadLoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ParseExample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ParseSingleExample.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Placeholder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Pow.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Prod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ProdLoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.QueueDequeueManyV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.QueueDequeueV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.QueueEnqueueManyV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.QueueEnqueueV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.RandomShuffle.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.RandomUniform.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Range.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Rank.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ReaderReadV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.RealDiv.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Reciprocal.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ReciprocalGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.RefEnter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Relu.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Relu6.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Relu6Grad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ReluGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Reshape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ReshapeLoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ResizeBilinear.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.ResizeBilinearGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Rint.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Round.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Rsqrt.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.RsqrtGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.SegmentSum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Select.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Shape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Sigmoid.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.SigmoidGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Sign.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Slice.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.SliceLoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Softmax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.SoftmaxCrossEntropyWithLogits.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Softplus.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.SoftplusGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Softsign.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.SoftsignGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Split.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.SplitLoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Sqrt.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.SqrtGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Square.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.SquaredDifference.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Squeeze.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Stack.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.StackPop.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.StackPopV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.StackPush.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.StackPushV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.StackV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.StridedSlice.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Sub.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Substr.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Sum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Switch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Tanh.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TanhGrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorArrayConcatV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorArrayGatherV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorArrayGradV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorArrayReadV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorArrayScatterV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorArraySizeV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorArraySplitV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorArrayV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorArrayWriteV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TensorflowOpsLoader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Tile.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TopK.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TopKV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TopKV2LoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Transpose.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TransposeLoadTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TruncateDiv.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.TruncateMod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Unpack.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.Utils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.loaders.VariableV2.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.utils

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.utils.AbstractToken.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.text.utils.SentenceToken.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.tensor

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ArrayStorage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.BooleanType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ByteType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.CharType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFrom.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFromBoolean.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFromByte.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFromChar.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFromDouble.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFromFloat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFromInt.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFromLong.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFromShort.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableFromString.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableTo.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableToDouble.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableToFloat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableToInt.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableToLong.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ConvertableToShort.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DenseTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DenseTensorApply.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DenseTensorBLAS.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DenseTensorConv.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DenseTensorDimApply.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DenseTensorMath.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DenseType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DnnStorage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DnnTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.DoubleType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.FloatType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.IntType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.LongType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.MklDnnType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.Pointer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.QuantizedDummyTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.QuantizedTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.QuantizedTensorUnsupported.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.QuantizedType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.ShortType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.SparseTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.SparseTensorApply.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.SparseTensorBLAS.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.SparseTensorMath.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.SparseType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.Storage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.StringType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.Tensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.TensorDataType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.TensorDiffTypeFunc4.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.TensorDiffTypeFunc6.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.TensorFunc2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.TensorFunc4.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.TensorFunc6.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.TensorMath.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.TensorNumericMath.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.tensor.TensorType.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.optim

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.AGGREGATE_GRADIENT_TIME.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.AGGREGATE_PARTITION_GRADIENT.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.AbstractOptimizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.AccuracyResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Adadelta.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Adagrad.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Adam.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Adamax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.AggregateDistributeMetricsEntry.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.ArrayBufferAccumulator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.COMPUTE_WEIGHT_AVERAGE.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.COMPUTING_TIME_AVERAGE.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.COMPUTING_TIME_EACH_NODE.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.ContiguousResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.DistriLogger.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.DistriOptimizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.DistriOptimizerV2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.DistriValidator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.DistributeMetricsEntry.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.EvaluateMethods.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Evaluator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Ftrl.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.GET_WEIGHTS_AVERAGE.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.GET_WEIGHTS_EACH_NODE.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.GroundTruthBBox.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.GroundTruthRLE.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.GroundTruthRegion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.HitRatio.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.L1L2Regularizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.L1Regularizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.L2Regularizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LBFGS.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LarsProcessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LarsSGD.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LineSearch.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LocalMetricsEntry.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LocalOptimizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LocalPredictor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LocalValidator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Loss.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LossResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.LossWithElapsedTime.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MAE.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MAPCOCO.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MAPMultiIOUValidationResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MAPPascalVoc2007.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MAPPascalVoc2010.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MAPType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MAPUtil.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MAPValidationResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MasterCache.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MeanAveragePrecision.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MeanAveragePrecisionObjectDetection.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.MetricEntry.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Metrics.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.NDCG.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.OptimMethod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Optimizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.OptimizerLogger.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.PRAUCResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.PUT_GRADIENT.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.ParallelAdam.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.ParallelOptimizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.ParamSegments.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.PrecisionRecallAUC.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.PredictionService.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Predictor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.RMSprop.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Regularizer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Replica.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.SEND_WEIGHTS_AVERAGE.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.SGD.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.StateEntry.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Top1Accuracy.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Top5Accuracy.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.TrainingContext.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.TrainingTrace.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.TreeNNAccuracy.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Trigger.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.ValidationMethod.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.ValidationResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.optim.Validator.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.models.maskrcnn

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.maskrcnn.MaskRCNN.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.maskrcnn.MaskRCNNParams.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.maskrcnn.Test.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.maskrcnn.Utils.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.dataset.datamining

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.datamining.ColToTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.datamining.ColsToNumeric.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.datamining.RowTransformSchema.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.dataset.datamining.RowTransformer.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.imageclassification

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.imageclassification.MlUtils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.imageclassification.RowToByteRecords.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.models.utils

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.COCOSeqFileGenerator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.CachedModels.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.DefaultModelBroadcastFactory.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.DistriOptimizerPerf.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.DistriOptimizerPerfParam.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.ImageNetSeqFileGenerator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.LocalOptimizerPerf.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.LocalOptimizerPerfParam.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.ModelBroadcast.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.ModelBroadcastFactory.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.ModelBroadcastImp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.ModelInfo.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.utils.ProtoBufferModelBroadcastFactory.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.AbstractCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.AbstractModule.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.Activity.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.DataFormat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.EmptyGradInput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.IdentityOutputShape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.InferShape.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.Initializable.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.InvalidLayer.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.SizeAverageStatus.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.TensorCriterion.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.nn.abstractnn.TensorModule.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.models.vgg

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.vgg.Test.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.vgg.Train.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.vgg.TrainImageNet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.vgg.Utils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.vgg.VggForCifar10.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.vgg.Vgg_16.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.models.vgg.Vgg_19.class - [JAR]

com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.AbstractMessage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.AbstractMessageLite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.AbstractParser.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.AbstractProtobufList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Any.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.AnyOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.AnyProto.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Api.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ApiOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ApiProto.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.BlockingRpcChannel.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.BlockingService.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.BoolValue.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.BoolValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.BooleanArrayList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ByteBufferWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ByteOutput.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ByteString.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.BytesValue.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.BytesValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.CodedInputStream.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.CodedOutputStream.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.DescriptorProtos.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Descriptors.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.DiscardUnknownFieldsParser.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.DoubleArrayList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.DoubleValue.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.DoubleValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Duration.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.DurationOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.DurationProto.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.DynamicMessage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Empty.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.EmptyOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.EmptyProto.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Enum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.EnumOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.EnumValue.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.EnumValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ExperimentalApi.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Extension.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ExtensionLite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ExtensionRegistry.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ExtensionRegistryFactory.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ExtensionRegistryLite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Field.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.FieldMask.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.FieldMaskOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.FieldMaskProto.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.FieldOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.FieldSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.FloatArrayList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.FloatValue.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.FloatValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.GeneratedMessage.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.GeneratedMessageLite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.GeneratedMessageV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Int32Value.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Int32ValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Int64Value.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Int64ValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.IntArrayList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Internal.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.InvalidProtocolBufferException.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.LazyField.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.LazyFieldLite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.LazyStringArrayList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.LazyStringList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ListValue.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ListValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.LongArrayList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MapEntry.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MapEntryLite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MapField.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MapFieldLite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Message.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MessageLite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MessageLiteOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MessageLiteToString.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MessageOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MessageReflection.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Method.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MethodOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Mixin.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MixinOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.MutabilityOracle.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.NioByteString.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.NullValue.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Option.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.OptionOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Parser.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.PrimitiveNonBoxingCollection.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ProtobufArrayList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ProtocolMessageEnum.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ProtocolStringList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.RepeatedFieldBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.RepeatedFieldBuilderV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.RopeByteString.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.RpcCallback.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.RpcChannel.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.RpcController.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.RpcUtil.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Service.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ServiceException.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.SingleFieldBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.SingleFieldBuilderV3.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.SmallSortedMap.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.SourceContext.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.SourceContextOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.SourceContextProto.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.StringValue.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.StringValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Struct.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.StructOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.StructProto.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Syntax.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.TextFormat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.TextFormatEscaper.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.TextFormatParseInfoTree.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.TextFormatParseLocation.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Timestamp.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.TimestampOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.TimestampProto.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Type.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.TypeOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.TypeProto.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UInt32Value.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UInt32ValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UInt64Value.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UInt64ValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UninitializedMessageException.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UnknownFieldSet.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UnknownFieldSetLite.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UnmodifiableLazyStringList.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UnsafeByteOperations.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.UnsafeUtil.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Utf8.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.Value.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.ValueOrBuilder.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.WireFormat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.shaded.protobuf_v_3_5_1.WrappersProto.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.example.textclassification

├─ com.intel.analytics.bigdl.example.textclassification.TextClassifier.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.utils.tf

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.AvgpoolToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.BatchNorm2DToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.BatchNormTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.BatchNormV2NCHWTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.BatchNormV2NHWCTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.BigDLSessionImpl.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.BigDLToTensorflow.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.CAddTableToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.CMultTableToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.Context.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.Conv1D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.Conv2D.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.Conv2D2.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.Conv2DWithoutBias.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.DropoutTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.DropoutToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.FixedLengthRecordReader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.FullConnectionTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.FullConnectionWithoutBiasTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.InputToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.JoinTableToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.LRNToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.LinearToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.LogSoftMaxToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.MaxpoolToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.MeanToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.PaddingToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.PaddingType.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.ReLUToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.ReshapeToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.ScaleToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.Session.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.SigmoidToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.SoftMaxToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.SpatialConvolutionToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.SqueezeToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TFRecordInputFormat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TFRecordIterator.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TFRecordOutputFormat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TFRecordWriter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TFTensorNumeric.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TFUpdater.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TFUtils.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TanhToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TemporalConvolutionToTF.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.Tensorflow.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TensorflowDataFormat.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TensorflowLoader.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TensorflowSaver.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.TensorflowToBigDL.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.utils.tf.ViewToTF.class - [JAR]

com.intel.analytics.bigdl.parameters

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.AllReduceParameter.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.CompressedTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.ConstantClippingProcessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.FP16CompressedTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.FP16SplitsCompressedTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.FutureResult.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.L2NormClippingProcessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.ParameterProcessor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.SerializerInstance.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.UncompressedTensor.class - [JAR]

├─ com.intel.analytics.bigdl.parameters.Util.class - [JAR]

Advertisement

Dependencies from Group

Jul 09, 2021
14 usages
4.2k stars
Jul 09, 2021
11 usages
3.8k stars
Jul 09, 2021
9 usages
4.2k stars
Jul 09, 2021
7 usages
4.2k stars
Aug 26, 2020
6 usages
4.2k stars

Discover Dependencies

Jun 11, 2020
1 usages
4 stars
acs
Nov 17, 2017
29 stars
Apr 04, 2017
0 stars
Mar 15, 2020
11 usages
522 stars
Feb 24, 2023
11 usages
1.8k stars
Apr 10, 2017
25.2k stars