jar

com.mmnaseri.utils : spring-data-mock

Maven & Gradle

Feb 19, 2021
1 usages
117 stars

Spring Data Mock · A framework for mocking Spring Data repositories

Table Of Contents

Latest Version

Download com.mmnaseri.utils : spring-data-mock JAR file - Latest Versions:

All Versions

Download com.mmnaseri.utils : spring-data-mock JAR file - All Versions:

View Java Class Source Code in JAR file

  1. Download JD-GUI to open JAR file and explore Java source code file (.class .java)
  2. Click menu "File → Open File..." or just drag-and-drop the JAR file in the JD-GUI window spring-data-mock-2.2.0.jar file.
    Once you open a JAR file, all the java classes in the JAR file will be displayed.

com.mmnaseri.utils.spring.data.string.impl

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.string.impl.DefaultDocumentReader.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.AbstractIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.AbstractResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.CollectionIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.EmptyIterator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.FutureIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.GeoPageIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.IteratorIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.ListenableFutureIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.NullSimpleResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.NullToCollectionResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.NullToFutureResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.NullToIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.NullToIteratorResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.NullToListenableFutureResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.NullToSliceResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.NumberIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.OptionalResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.PageIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.SameTypeResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.SimpleIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.SliceIterableResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.adapters.VoidResultAdapter.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.resolvers

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.resolvers.DefaultDataOperationResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.resolvers.QueryMethodDataOperationResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.resolvers.SignatureDataOperationResolver.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.AbstractDataStoreEvent.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.AbstractEntityDataStoreEvent.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.AfterDeleteDataStoreEvent.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.AfterInsertDataStoreEvent.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.AfterUpdateDataStoreEvent.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.AuditDataEventListener.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.AuditableWrapper.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.BeforeDeleteDataStoreEvent.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.BeforeInsertDataStoreEvent.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.BeforeUpdateDataStoreEvent.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.DefaultDataStoreEventListenerContext.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.DefaultDataStoreRegistry.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.EventPublishingDataStore.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.MemoryDataStore.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.PropertyVisitor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.impl.SmartDataStoreEventListener.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.DataOperationResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.DependencyAware.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.InvocationMapping.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.NonDataOperationHandler.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.RepositoryConfiguration.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.RepositoryConfigurationAware.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.RepositoryFactory.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.RepositoryFactoryAware.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.RepositoryFactoryConfiguration.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.RepositoryFactoryConfigurationAware.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.ResultAdapter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.ResultAdapterContext.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.ResultConverter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.TypeMapping.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.TypeMappingContext.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.AbstractBinaryComparableMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.AbstractBinaryMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.AbstractCollectionMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.AbstractSimpleComparableMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.AbstractSimpleMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.AbstractSimpleStringMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.AbstractUnaryMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.ContainingMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.EndingWithMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsBetweenMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsEqualToMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsFalseMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsGreaterThanMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsGreaterThanOrEqualToMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsInMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsLessThanMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsLessThanOrEqualToMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsLikeMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsNotBetweenMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsNotInMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsNotLikeMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsNotMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsNotNullMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsNullMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.IsTrueMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.RegexMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.matchers.StartingWithMatcher.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.string

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.string.DocumentReader.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.store

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.DataStore.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.DataStoreEvent.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.DataStoreEventListener.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.DataStoreEventListenerContext.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.DataStoreEventPublisher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.DataStoreOperation.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.DataStoreRegistry.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.store.QueueingDataStore.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.repository

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.CrudRepositorySupport.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.DefaultCrudRepository.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.DefaultGemfireRepository.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.DefaultJpaRepository.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.DefaultPagingAndSortingRepository.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.DefaultQueryByExampleExecutor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.DefaultQueryDslPredicateExecutor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.ExampleMatcherQueryDescriptionExtractor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.PagingAndSortingSupport.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.repository.PagingAndSortingUtils.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock.Configuration.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock.End.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock.Factory.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock.Implementation.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock.ImplementationAnd.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock.KeyGeneration.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock.KeyGeneratorProvider.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock.RepositoryMockBuilder.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.mock.Start.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.id

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.id.AnnotatedFieldIdPropertyResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.id.AnnotatedGetterIdPropertyResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.id.EntityIdPropertyResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.id.IdPropertyResolverUtils.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.id.NamedFieldIdPropertyResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.id.NamedGetterIdPropertyResolver.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.error

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.CorruptDataException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.DataFunctionException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.DataOperationDefinitionException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.DataOperationException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.DataOperationExecutionException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.DataStoreException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.DataStoreNotFoundException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.DuplicateFunctionException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.DuplicateOperatorException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.EntityDefinitionException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.EntityMissingKeyException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.EntityStateException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.FunctionNotFoundException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.FunctionRegistryException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.InvalidArgumentException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.MockBuilderException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.MultipleIdPropertiesException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.NoIdPropertyException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.OperatorContextException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.ParserException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.PrimitiveIdTypeException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.PropertyTypeMismatchException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.QueryParserException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.RepositoryDefinitionException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.RepositoryMockException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.ResultAdapterFailureException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.ResultConversionFailureException.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.error.UnknownDataOperationException.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.AbstractRandomKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.AbstractRepositoryMetadataResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.AnnotationRepositoryMetadataResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.AssignableRepositoryMetadataResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.DefaultOperatorContext.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.DefaultRepositoryMetadataResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.DescribedDataStoreOperation.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.ImmutableInvocation.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.ImmutableMatchedOperator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.ImmutableOperator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.ImmutableParameter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.ImmutableRepositoryMetadata.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.MethodInvocationDataStoreOperation.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.MethodQueryDescriptionExtractor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.PropertyComparator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.QueryDescriptionExtractor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.QueryModifiers.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.SelectDataStoreOperation.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.domain

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.DataStoreAware.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.IdPropertyResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.Invocation.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.InvocationMatcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.KeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.KeyGeneratorAware.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.MatchedOperator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.Matcher.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.Modifier.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.Operator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.OperatorContext.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.Parameter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.RepositoryAware.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.RepositoryMetadata.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.RepositoryMetadataAware.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.RepositoryMetadataResolver.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.AbstractSortParameterExtractor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.CountDataFunction.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.DefaultDataFunctionRegistry.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.DefaultQueryDescriptor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.DeleteDataFunction.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.DirectSortParameterExtractor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.ImmutableOrder.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.ImmutablePage.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.ImmutablePropertyDescriptor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.ImmutableSort.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.PageablePageParameterExtractor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.PageableSortParameterExtractor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.impl.WrappedSortParameterExtractor.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.tools

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.tools.CollectionInstanceUtils.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.tools.GetterMethodFilter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.tools.PropertyUtils.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.tools.StringUtils.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.query

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.DataFunction.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.DataFunctionRegistry.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.NullHandling.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.Order.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.Page.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.PageParameterExtractor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.ParameterMetadataExtractor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.PropertyDescriptor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.QueryDescriptor.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.Sort.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.SortDirection.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.query.SortParameterExtractor.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key.BsonObjectIdKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key.ConfigurableSequentialIntegerKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key.ConfigurableSequentialLongKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key.NoOpKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key.RandomIntegerKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key.RandomLongKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key.SequentialIntegerKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key.SequentialLongKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.domain.impl.key.UUIDKeyGenerator.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.converters

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.converters.AbstractResultConverter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.converters.DefaultResultConverter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.converters.FutureToIterableConverter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.converters.IteratorToIterableConverter.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.converters.SingleValueToIterableConverter.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.regular

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.regular.EqualsNonDataOperationHandler.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.regular.HashCodeNonDataOperationHandler.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.regular.InterfaceDefaultMethodNonDataOperation.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.regular.ToStringNonDataOperationHandler.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.DataOperationInvocationHandler.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.DefaultRepositoryFactory.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.DefaultRepositoryFactoryConfiguration.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.DefaultResultAdapterContext.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.DefaultTypeMappingContext.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.ImmutableInvocationMapping.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.ImmutableRepositoryConfiguration.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.ImmutableRepositoryFactoryConfiguration.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.ImmutableTypeMapping.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.proxy.impl.NonDataOperationInvocationHandler.class - [JAR]

com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.Auditing.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.DataFunctions.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.DataFunctionsAnd.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.DataStores.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.DataStoresAnd.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.End.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.EventListener.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.EventListenerAnd.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.FallbackKeyGenerator.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.MappingContext.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.MappingContextAnd.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.MetadataResolver.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.OperationHandlers.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.OperationHandlersAnd.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.Operators.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.OperatorsAnd.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.QueryDescription.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.QueryDescriptionConfigurer.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.RepositoryFactoryBuilder.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.ResultAdapters.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.ResultAdaptersAnd.class - [JAR]

├─ com.mmnaseri.utils.spring.data.dsl.factory.Start.class - [JAR]