jar

org.gitlab : java-gitlab-api

Maven & Gradle

Oct 26, 2019
14 usages
373 stars

Gitlab Java API Wrapper · A Java wrapper for the Gitlab Git Hosting Server API

Table Of Contents

Latest Version

Download org.gitlab : java-gitlab-api JAR file - Latest Versions:

All Versions

Download org.gitlab : java-gitlab-api JAR file - All Versions:

View Java Class Source Code in JAR file

  1. Download JD-GUI to open JAR file and explore Java source code file (.class .java)
  2. Click menu "File → Open File..." or just drag-and-drop the JAR file in the JD-GUI window java-gitlab-api-4.1.1.jar file.
    Once you open a JAR file, all the java classes in the JAR file will be displayed.

org.gitlab.api

├─ org.gitlab.api.AuthMethod.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.GitlabAPI.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.GitlabAPIException.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.Pagination.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.TokenType.class - [JAR]

org.gitlab.api.models

├─ org.gitlab.api.models.CommitComment.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.CreateGroupRequest.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.CreateUserRequest.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabAbstractMember.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabAccessLevel.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabApprovedBy.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabAward.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabBadge.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabBranch.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabBranchCommit.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabBuildVariable.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabCommit.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabCommitComparison.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabCommitDiff.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabCommitStatus.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabDate.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabDiscussion.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabEmailonPushProperties.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabEvent.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabGroup.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabGroupMember.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabIssue.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabIssueTimeStats.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabJiraProperties.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabJob.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabLabel.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabMergeRequest.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabMergeRequestApprovals.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabMilestone.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabNamespace.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabNote.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabPermission.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabPipeline.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabProject.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabProjectAccessLevel.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabProjectHook.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabProjectMember.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabProjectSharedGroup.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabPushData.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabRelease.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabRepositoryFile.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabRepositoryTree.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabRunner.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabSSHKey.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabServiceEmailOnPush.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabServiceJira.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabSession.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabSimpleRepositoryFile.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabSystemHook.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabTag.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabTrigger.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabUpload.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabUser.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabUserIdentity.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabVersion.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.GitlabVisibility.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.models.SortOrder.class - [JAR]

org.gitlab.api.http

├─ org.gitlab.api.http.GitlabHTTPRequestor.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.http.Method.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.http.Query.class - [JAR]

org.gitlab.api.query

├─ org.gitlab.api.query.PaginationQuery.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.query.PipelinesQuery.class - [JAR]

├─ org.gitlab.api.query.ProjectsQuery.class - [JAR]

org.gitlab.api.jackson

├─ org.gitlab.api.jackson.InstantDeserializer.class - [JAR]

Advertisement