jar

org.jboss.spec.javax.ejb : jboss-ejb-api_3.1_spec

Maven & Gradle

Mar 19, 2012
246 usages
5 stars

Enterprise JavaBeans(TM) 3.1 API · JSR 318: Enterprise JavaBeans(TM) 3.1 API

Table Of Contents

Latest Version

Download org.jboss.spec.javax.ejb : jboss-ejb-api_3.1_spec JAR file - Latest Versions:

All Versions

Download org.jboss.spec.javax.ejb : jboss-ejb-api_3.1_spec JAR file - All Versions:

Version Vulnerabilities Size Updated
1.0.x

View Java Class Source Code in JAR file

  1. Download JD-GUI to open JAR file and explore Java source code file (.class .java)
  2. Click menu "File → Open File..." or just drag-and-drop the JAR file in the JD-GUI window jboss-ejb-api_3.1_spec-1.0.2.Final.jar file.
    Once you open a JAR file, all the java classes in the JAR file will be displayed.

javax.ejb.embeddable

├─ javax.ejb.embeddable.EJBContainer.class - [JAR]

javax.ejb.spi

├─ javax.ejb.spi.EJBContainerProvider.class - [JAR]

├─ javax.ejb.spi.HandleDelegate.class - [JAR]

javax.ejb

├─ javax.ejb.AccessLocalException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.AccessTimeout.class - [JAR]

├─ javax.ejb.ActivationConfigProperty.class - [JAR]

├─ javax.ejb.AfterBegin.class - [JAR]

├─ javax.ejb.AfterCompletion.class - [JAR]

├─ javax.ejb.ApplicationException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.AsyncResult.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Asynchronous.class - [JAR]

├─ javax.ejb.BeforeCompletion.class - [JAR]

├─ javax.ejb.ConcurrencyManagement.class - [JAR]

├─ javax.ejb.ConcurrencyManagementType.class - [JAR]

├─ javax.ejb.ConcurrentAccessException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.ConcurrentAccessTimeoutException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.CreateException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.DependsOn.class - [JAR]

├─ javax.ejb.DuplicateKeyException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJB.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBAccessException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBContext.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBHome.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBLocalHome.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBLocalObject.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBMetaData.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBObject.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBTransactionRequiredException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBTransactionRolledbackException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EJBs.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EnterpriseBean.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EntityBean.class - [JAR]

├─ javax.ejb.EntityContext.class - [JAR]

├─ javax.ejb.FinderException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Handle.class - [JAR]

├─ javax.ejb.HomeHandle.class - [JAR]

├─ javax.ejb.IllegalLoopbackException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Init.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Local.class - [JAR]

├─ javax.ejb.LocalBean.class - [JAR]

├─ javax.ejb.LocalHome.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Lock.class - [JAR]

├─ javax.ejb.LockType.class - [JAR]

├─ javax.ejb.MessageDriven.class - [JAR]

├─ javax.ejb.MessageDrivenBean.class - [JAR]

├─ javax.ejb.MessageDrivenContext.class - [JAR]

├─ javax.ejb.NoMoreTimeoutsException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.NoSuchEJBException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.NoSuchEntityException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.NoSuchObjectLocalException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.ObjectNotFoundException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.PostActivate.class - [JAR]

├─ javax.ejb.PrePassivate.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Remote.class - [JAR]

├─ javax.ejb.RemoteHome.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Remove.class - [JAR]

├─ javax.ejb.RemoveException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Schedule.class - [JAR]

├─ javax.ejb.ScheduleExpression.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Schedules.class - [JAR]

├─ javax.ejb.SessionBean.class - [JAR]

├─ javax.ejb.SessionContext.class - [JAR]

├─ javax.ejb.SessionSynchronization.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Singleton.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Startup.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Stateful.class - [JAR]

├─ javax.ejb.StatefulTimeout.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Stateless.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TimedObject.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Timeout.class - [JAR]

├─ javax.ejb.Timer.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TimerConfig.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TimerHandle.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TimerService.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TransactionAttribute.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TransactionAttributeType.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TransactionManagement.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TransactionManagementType.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TransactionRequiredLocalException.class - [JAR]

├─ javax.ejb.TransactionRolledbackLocalException.class - [JAR]

Advertisement

Dependencies from Group

Discover Dependencies

Dec 17, 2021
19 usages
332 stars
Sep 20, 2005
151 usages
Jan 04, 2019
17 usages
Aug 18, 2017
36 usages
216 stars
Jul 26, 2023
66 usages
253 stars
Nov 22, 2018
52 usages
647 stars