MVN

com.atlassian.bamboo : bamboo-specs-api

Maven & Gradle

Aug 02, 2023
10 usages

Atlassian Bamboo Plan Specs API

<dependency>
  <groupId>com.atlassian.bamboo</groupId>
  <artifactId>bamboo-specs-api</artifactId>
  <version>9.3.2</version>
</dependency>
Copy
pom.xml
Table Of Contents

Latest Version

Choose a version of com.atlassian.bamboo : bamboo-specs-api to add to Maven or Gradle - Latest Versions:

 • Latest Stable: 9.3.2
 • Latest Release Candidate: 9.2.0-rc1

All Versions

Choose a version of com.atlassian.bamboo : bamboo-specs-api to add to Maven or Gradle - All Versions:

Version Vulnerabilities Updated
9.3.x
bamboo-specs-api-9.3.2
bamboo-specs-api-9.3.1
bamboo-specs-api-9.3.0
9.2.x
bamboo-specs-api-9.2.4
bamboo-specs-api-9.2.3
bamboo-specs-api-9.2.2
bamboo-specs-api-9.2.1
bamboo-specs-api-9.2.0-rc1
9.1.x
bamboo-specs-api-9.1.3
bamboo-specs-api-9.1.2
bamboo-specs-api-9.1.1
bamboo-specs-api-9.1.0
bamboo-specs-api-9.1.0-rc1
9.0.x
bamboo-specs-api-9.0.4
bamboo-specs-api-9.0.3
bamboo-specs-api-9.0.2
bamboo-specs-api-9.0.1
bamboo-specs-api-9.0.0
bamboo-specs-api-9.0.0-rc1
bamboo-specs-api-9.0.0-aui
8.2.x
bamboo-specs-api-8.2.9
bamboo-specs-api-8.2.8
bamboo-specs-api-8.2.7
bamboo-specs-api-8.2.6
bamboo-specs-api-8.2.5
bamboo-specs-api-8.2.4
bamboo-specs-api-8.2.3
bamboo-specs-api-8.2.2
bamboo-specs-api-8.2.1
bamboo-specs-api-8.2.0
bamboo-specs-api-8.2.0-rc1
8.1.x
bamboo-specs-api-8.1.12
bamboo-specs-api-8.1.11
bamboo-specs-api-8.1.10
bamboo-specs-api-8.1.9
bamboo-specs-api-8.1.8
bamboo-specs-api-8.1.7
bamboo-specs-api-8.1.6
bamboo-specs-api-8.1.5
bamboo-specs-api-8.1.4
bamboo-specs-api-8.1.3
bamboo-specs-api-8.1.2
bamboo-specs-api-8.1.1
bamboo-specs-api-8.1.0
8.0.x
bamboo-specs-api-8.0.13
bamboo-specs-api-8.0.12
bamboo-specs-api-8.0.12-m01
bamboo-specs-api-8.0.11
bamboo-specs-api-8.0.10
bamboo-specs-api-8.0.9
bamboo-specs-api-8.0.8
bamboo-specs-api-8.0.7
bamboo-specs-api-8.0.6
bamboo-specs-api-8.0.5
bamboo-specs-api-8.0.5-m01
bamboo-specs-api-8.0.4
bamboo-specs-api-8.0.3
bamboo-specs-api-8.0.2
bamboo-specs-api-8.0.1
bamboo-specs-api-8.0.1-m02
bamboo-specs-api-8.0.1-m01
bamboo-specs-api-8.0.0
bamboo-specs-api-8.0.0-rc4
bamboo-specs-api-8.0.0-rc2
bamboo-specs-api-8.0.0-m04
bamboo-specs-api-8.0.0-m03
bamboo-specs-api-8.0.0-m02
bamboo-specs-api-8.0.0-BDEV-16109-m02
bamboo-specs-api-8.0.0-rc1
7.3.x
bamboo-specs-api-7.3.0-m08
7.2.x
bamboo-specs-api-7.2.10
bamboo-specs-api-7.2.9
bamboo-specs-api-7.2.8
bamboo-specs-api-7.2.7
bamboo-specs-api-7.2.6
bamboo-specs-api-7.2.5
bamboo-specs-api-7.2.4
bamboo-specs-api-7.2.3
bamboo-specs-api-7.2.2
bamboo-specs-api-7.2.1
bamboo-specs-api-7.2.0
bamboo-specs-api-7.2.0-rc3
7.1.x
bamboo-specs-api-7.1.4
bamboo-specs-api-7.1.3
bamboo-specs-api-7.1.2
bamboo-specs-api-7.1.1
bamboo-specs-api-7.1.0-m04
bamboo-specs-api-7.1.0-BAM-19753-1
bamboo-specs-api-7.1.0-BAM-14321-webhooks
bamboo-specs-api-7.1.0-rc1
7.0.x
bamboo-specs-api-7.0.6
bamboo-specs-api-7.0.5
bamboo-specs-api-7.0.5-m01
bamboo-specs-api-7.0.4
bamboo-specs-api-7.0.4-BDEV-15887-1
bamboo-specs-api-7.0.3
bamboo-specs-api-7.0.2
bamboo-specs-api-7.0.1
bamboo-specs-api-7.0.0-m08
bamboo-specs-api-7.0.0-m07
bamboo-specs-api-7.0.0-rc2
bamboo-specs-api-7.0.0-m06
bamboo-specs-api-7.0.0-m05
bamboo-specs-api-7.0.0
bamboo-specs-api-7.0.0-rc1
6.10.x
bamboo-specs-api-6.10.6
bamboo-specs-api-6.10.5
bamboo-specs-api-6.10.5-m01
bamboo-specs-api-6.10.4
bamboo-specs-api-6.10.3
bamboo-specs-api-6.10.2
6.9.x
bamboo-specs-api-6.9.2
bamboo-specs-api-6.9.1
bamboo-specs-api-6.9.0
bamboo-specs-api-6.9.0-rc2
bamboo-specs-api-6.9.0-rc1
6.8.x
bamboo-specs-api-6.8.3
bamboo-specs-api-6.8.2
bamboo-specs-api-6.8.1
bamboo-specs-api-6.8.0
bamboo-specs-api-6.8.0-rc1
6.7.x
bamboo-specs-api-6.7.3
bamboo-specs-api-6.7.2
bamboo-specs-api-6.7.1
bamboo-specs-api-6.7.0
bamboo-specs-api-6.7.0-rc2
6.6.x
bamboo-specs-api-6.6.3
bamboo-specs-api-6.6.2
bamboo-specs-api-6.6.1
bamboo-specs-api-6.6.0
bamboo-specs-api-6.6.0-rc2
bamboo-specs-api-6.6.0-rc1
6.5.x
bamboo-specs-api-6.5.1
bamboo-specs-api-6.5.0
6.4.x
bamboo-specs-api-6.4.2
bamboo-specs-api-6.4.1
bamboo-specs-api-6.4.0
bamboo-specs-api-6.4.0-rc1
6.3.x
bamboo-specs-api-6.3.4
bamboo-specs-api-6.3.3
bamboo-specs-api-6.3.2
bamboo-specs-api-6.3.1
bamboo-specs-api-6.3.0
bamboo-specs-api-6.3.0-rc3
6.2.x
bamboo-specs-api-6.2.9
bamboo-specs-api-6.2.8
bamboo-specs-api-6.2.7
bamboo-specs-api-6.2.6
bamboo-specs-api-6.2.5
bamboo-specs-api-6.2.4
bamboo-specs-api-6.2.3
bamboo-specs-api-6.2.2
bamboo-specs-api-6.2.1
bamboo-specs-api-6.2.0-m14
bamboo-specs-api-6.2.0-eap
bamboo-specs-api-6.2.0-m7
6.1.x
bamboo-specs-api-6.1.6
bamboo-specs-api-6.1.5
bamboo-specs-api-6.1.4
bamboo-specs-api-6.1.1
bamboo-specs-api-6.1.0
6.0.x
bamboo-specs-api-6.0.5
bamboo-specs-api-6.0.2
bamboo-specs-api-6.0.1
bamboo-specs-api-6.0.0
5.16.x
bamboo-specs-api-5.16.33

How to add a dependency to Maven

Add the following com.atlassian.bamboo : bamboo-specs-api maven dependency to the pom.xml file with your favorite IDE (IntelliJ / Eclipse / Netbeans):

<dependency>
  <groupId>com.atlassian.bamboo</groupId>
  <artifactId>bamboo-specs-api</artifactId>
  <version>9.3.2</version>
</dependency>

How to add a dependency to Gradle

Gradle Groovy DSL: Add the following com.atlassian.bamboo : bamboo-specs-api gradle dependency to your build.gradle file:

implementation 'com.atlassian.bamboo:bamboo-specs-api:9.3.2'

Gradle Kotlin DSL: Add the following com.atlassian.bamboo : bamboo-specs-api gradle kotlin dependency to your build.gradle.kts file:

implementation("com.atlassian.bamboo:bamboo-specs-api:9.3.2")

How to add a dependency to SBT Scala

SBT Scala: Add the following com.atlassian.bamboo : bamboo-specs-api sbt scala dependency to your build.sbt file:

libraryDependencies += "com.atlassian.bamboo" % "bamboo-specs-api" % "9.3.2"

Advertisement

Dependencies from Group

Discover Dependencies

Sep 13, 2021
6 usages
1.3k stars
May 11, 2023
137 usages
1.4k stars
May 17, 2019
6 usages
0 stars
Apr 06, 2017
23 usages
0 stars
Aug 12, 2022
22 usages
10k stars
Apr 06, 2017
1 usages
247 stars
Apr 06, 2017
4 usages
Oct 31, 2021
1 usages
17.9k stars
Apr 07, 2017
225 stars