MVN

com.bbossgroups : bboss-websocket

Maven & Gradle

Sep 25, 2022

bboss-websocket · bboss is a j2ee framework include aop/ioc,mvc,persistent,taglib,rpc,event ,bean-xml serializable and so on.http://www.bbossgroups.com

<dependency>
  <groupId>com.bbossgroups</groupId>
  <artifactId>bboss-websocket</artifactId>
  <version>5.9.9</version>
</dependency>
Copy
pom.xml
Table Of Contents

Latest Version

Choose a version of com.bbossgroups : bboss-websocket to add to Maven or Gradle - Latest Versions:

 • Latest Stable: 5.9.9

All Versions

Choose a version of com.bbossgroups : bboss-websocket to add to Maven or Gradle - All Versions:

 • Version Updated
 • bboss-websocket-5.9.9

  Sep 25, 2022
 • bboss-websocket-5.9.8

  Sep 03, 2022
 • bboss-websocket-5.9.7

  Aug 14, 2022
 • bboss-websocket-5.9.6

  Jul 30, 2022
 • bboss-websocket-5.9.5

  Jul 17, 2022
 • bboss-websocket-5.9.3

  Jun 11, 2022
 • bboss-websocket-5.9.2

  May 12, 2022
 • bboss-websocket-5.9.1

  Apr 19, 2022
 • bboss-websocket-5.9.0

  Apr 01, 2022
 • bboss-websocket-5.8.9

  Mar 26, 2022
 • bboss-websocket-5.8.8

  Mar 04, 2022
 • bboss-websocket-5.8.7

  Feb 16, 2022
 • bboss-websocket-5.8.6

  Jan 22, 2022
 • bboss-websocket-5.8.5

  Dec 05, 2021
 • bboss-websocket-5.8.3

  Nov 25, 2021
 • bboss-websocket-5.8.2

  Oct 16, 2021
 • bboss-websocket-5.8.1

  Aug 11, 2021
 • bboss-websocket-5.8.0

  Aug 01, 2021
 • bboss-websocket-5.7.9

  Apr 17, 2021
 • bboss-websocket-5.7.8

  Jan 24, 2021
 • bboss-websocket-5.7.7

  Nov 20, 2020
 • bboss-websocket-5.7.6

  Sep 15, 2020
 • bboss-websocket-5.7.5

  Aug 19, 2020
 • bboss-websocket-5.7.3

  Aug 01, 2020
 • bboss-websocket-5.7.2

  Jun 10, 2020
 • bboss-websocket-5.7.1

  May 15, 2020
 • bboss-websocket-5.7.0

  Apr 25, 2020
 • bboss-websocket-5.6.9

  Apr 18, 2020
 • bboss-websocket-5.6.8

  Apr 03, 2020
 • bboss-websocket-5.6.7

  Mar 26, 2020
 • bboss-websocket-5.6.6

  Mar 18, 2020
 • bboss-websocket-5.6.5

  Mar 03, 2020
 • bboss-websocket-5.6.3

  Feb 02, 2020
 • bboss-websocket-5.6.2

  Dec 09, 2019
 • bboss-websocket-5.6.1

  Dec 03, 2019
 • bboss-websocket-5.6.0

  Nov 21, 2019
 • bboss-websocket-5.5.9

  Nov 13, 2019
 • bboss-websocket-5.5.8

  Nov 05, 2019
 • bboss-websocket-5.5.7

  Oct 12, 2019
 • bboss-websocket-5.5.6

  Sep 03, 2019
 • bboss-websocket-5.5.5

  Jul 28, 2019
 • bboss-websocket-5.5.3

  Jul 17, 2019
 • bboss-websocket-5.5.2

  Jul 09, 2019
 • bboss-websocket-5.5.1

  Jun 28, 2019
 • bboss-websocket-5.5.0

  Jun 20, 2019
 • bboss-websocket-5.3.9

  Jun 20, 2019
 • bboss-websocket-5.3.8

  Jun 20, 2019
 • bboss-websocket-5.3.7

  May 24, 2019
 • bboss-websocket-5.3.6

  May 22, 2019
 • bboss-websocket-5.3.5

  May 18, 2019
 • bboss-websocket-5.3.3

  May 16, 2019
 • bboss-websocket-5.3.2

  May 14, 2019
 • bboss-websocket-5.3.1

  May 07, 2019
 • bboss-websocket-5.3.0

  Apr 21, 2019
 • bboss-websocket-5.2.9

  Apr 18, 2019
 • bboss-websocket-5.2.8

  Apr 15, 2019
 • bboss-websocket-5.2.7

  Apr 08, 2019
 • bboss-websocket-5.2.6

  Apr 05, 2019
 • bboss-websocket-5.2.5

  Mar 21, 2019
 • bboss-websocket-5.2.3

  Mar 15, 2019
 • bboss-websocket-5.2.2

  Feb 16, 2019
 • bboss-websocket-5.2.1

  Jan 30, 2019
 • bboss-websocket-5.2.0

  Jan 19, 2019
 • bboss-websocket-5.1.9

  Jan 13, 2019
 • bboss-websocket-5.1.8

  Jan 03, 2019
 • bboss-websocket-5.1.7

  Dec 31, 2018
 • bboss-websocket-5.1.6

  Dec 18, 2018
 • bboss-websocket-5.1.5

  Dec 07, 2018
 • bboss-websocket-5.1.3

  Dec 04, 2018
 • bboss-websocket-5.1.2

  Nov 21, 2018
 • bboss-websocket-5.1.1

  Nov 09, 2018
 • bboss-websocket-5.1.0

  Nov 04, 2018
 • bboss-websocket-5.0.9

  Oct 28, 2018
 • bboss-websocket-5.0.8

  Oct 16, 2018
 • bboss-websocket-5.0.7.7

  Sep 26, 2018
 • bboss-websocket-5.0.7.6

  Sep 17, 2018
 • bboss-websocket-5.0.7.5

  Sep 13, 2018
 • bboss-websocket-5.0.7.3

  Aug 14, 2018
 • bboss-websocket-5.0.7.2

  Jul 26, 2018
 • bboss-websocket-5.0.7.1

  Jul 08, 2018
 • bboss-websocket-5.0.7.0

  Jul 05, 2018
 • bboss-websocket-5.0.6.9

  Jul 03, 2018
 • bboss-websocket-5.0.6.8

  Jun 30, 2018
 • bboss-websocket-5.0.6.7

  Jun 28, 2018
 • bboss-websocket-5.0.6.6

  Jun 25, 2018
 • bboss-websocket-5.0.6.5

  Jun 24, 2018
 • bboss-websocket-5.0.6.3

  Jun 19, 2018
 • bboss-websocket-5.0.6.2

  Jun 08, 2018
 • bboss-websocket-5.0.6.1

  Jun 01, 2018
 • bboss-websocket-5.0.6.0

  May 28, 2018
 • bboss-websocket-5.0.5.9

  May 27, 2018
 • bboss-websocket-5.0.5.8

  May 22, 2018
 • bboss-websocket-5.0.5.7

  Apr 28, 2018
 • bboss-websocket-5.0.5.6

  Apr 25, 2018
 • bboss-websocket-5.0.5.5

  Apr 18, 2018
 • bboss-websocket-5.0.5.3

  Apr 15, 2018
 • bboss-websocket-5.0.5.2

  Apr 10, 2018
 • bboss-websocket-5.0.5.1

  Mar 28, 2018
 • bboss-websocket-5.0.5.0

  Mar 27, 2018
 • bboss-websocket-5.0.3.9

  Mar 06, 2018
 • bboss-websocket-5.0.3.8.3

  Feb 10, 2018
 • bboss-websocket-5.0.3.8.2

  Jan 28, 2018
 • bboss-websocket-5.0.3.8.1

  Jan 19, 2018
 • bboss-websocket-5.0.3.8.0

  Dec 28, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7.9

  Dec 19, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7.8

  Dec 06, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7.7

  Nov 19, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7.6

  Nov 09, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7.5

  Nov 08, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7.4

  Nov 07, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7.3

  Nov 03, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7.2

  Nov 03, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7.1

  Nov 02, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.7

  Oct 26, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.6.9

  Oct 21, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.6.7

  Oct 10, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.6.6

  Sep 27, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.6.5

  Sep 18, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.6.4

  Sep 14, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.6.3

  Sep 10, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.6.2

  Sep 04, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.6.1

  Aug 24, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.6

  Aug 16, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.5

  Jul 25, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.3

  Jul 17, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.2

  Jun 27, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.1

  Jun 09, 2017
 • bboss-websocket-5.0.3.0

  May 14, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.9

  Apr 18, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.8.2

  Apr 17, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.8.1

  Apr 10, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.8

  Mar 30, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.7

  Mar 06, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.6

  Mar 03, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.5

  Feb 24, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.4

  Jan 17, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.3

  Jan 07, 2017
 • bboss-websocket-5.0.2.2

  Dec 22, 2016
 • bboss-websocket-5.0.2.1

  Dec 17, 2016
 • bboss-websocket-5.0.2

  Nov 21, 2016
 • bboss-websocket-5.0.1

  Sep 20, 2016
 • bboss-websocket-5.0.0

  Jul 03, 2016

How to add a dependency to Maven

Add the following com.bbossgroups : bboss-websocket maven dependency to the pom.xml file with your favorite IDE (IntelliJ / Eclipse / Netbeans):

<dependency>
  <groupId>com.bbossgroups</groupId>
  <artifactId>bboss-websocket</artifactId>
  <version>5.9.9</version>
</dependency>

How to add a dependency to Gradle

Gradle Groovy DSL: Add the following com.bbossgroups : bboss-websocket gradle dependency to your build.gradle file:

implementation 'com.bbossgroups:bboss-websocket:5.9.9'

Gradle Kotlin DSL: Add the following com.bbossgroups : bboss-websocket gradle kotlin dependency to your build.gradle.kts file:

implementation("com.bbossgroups:bboss-websocket:5.9.9")

How to add a dependency to SBT Scala

SBT Scala: Add the following com.bbossgroups : bboss-websocket sbt scala dependency to your build.sbt file:

libraryDependencies += "com.bbossgroups" % "bboss-websocket" % "5.9.9"