MVN

com.ning.billing : killbill-osgi-bundles-lib-killbill

Maven & Gradle

May 04, 2014
9 usages
2.4k stars

Killbill billing platform: OSGI Killbill Library

<dependency>
  <groupId>com.ning.billing</groupId>
  <artifactId>killbill-osgi-bundles-lib-killbill</artifactId>
  <version>0.8.14</version>
</dependency>
Copy
pom.xml
Table Of Contents

Latest Version

Choose a version of com.ning.billing : killbill-osgi-bundles-lib-killbill to add to Maven or Gradle - Latest Versions:

 • Latest Stable: 0.8.14

All Versions

Choose a version of com.ning.billing : killbill-osgi-bundles-lib-killbill to add to Maven or Gradle - All Versions:

 • Version Updated
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.14

  May 04, 2014
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.13

  Feb 26, 2014
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.12

  Feb 06, 2014
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.11

  Jan 30, 2014
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.10

  Jan 22, 2014
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.9

  Jan 19, 2014
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.8

  Jan 16, 2014
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.7

  Jan 06, 2014
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.6

  Dec 14, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.5

  Dec 09, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.4

  Dec 02, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.3

  Nov 25, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.2

  Nov 21, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.1

  Nov 03, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.8.0

  Oct 31, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.7.2

  Oct 30, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.7.1

  Oct 28, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.7.0

  Oct 25, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.17

  Oct 16, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.16

  Oct 12, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.15

  Sep 26, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.14

  Sep 26, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.13

  Sep 25, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.12

  Sep 19, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.8

  Sep 15, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.7

  Sep 11, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.6

  Sep 09, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.5

  Sep 05, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.4

  Sep 04, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.3

  Aug 30, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.2

  Aug 27, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.1

  Aug 23, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.6.0

  Aug 21, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.5.0

  Aug 19, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.4.0

  Jul 31, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.3.6

  Jul 24, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.3.5

  Jul 19, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.3.4

  Jul 18, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.3.3

  Jul 13, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.3.2

  Jul 11, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.3.1

  Jun 22, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.3.0

  Jun 21, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.2.2

  Jun 12, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.2.1

  Jun 05, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.2.0

  Jun 05, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.80

  May 31, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.79

  May 25, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.78

  May 21, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.77

  May 18, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.76

  May 10, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.75

  May 07, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.74

  May 07, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.73

  May 06, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.72

  May 02, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.71

  May 01, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.70

  Apr 30, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.69

  Apr 27, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.68

  Apr 24, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.67

  Apr 19, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.66

  Apr 16, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.65

  Apr 15, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.64

  Apr 12, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.63

  Apr 11, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.62

  Mar 29, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.60

  Mar 19, 2013
 • killbill-osgi-bundles-lib-killbill-0.1.59

  Mar 15, 2013

How to add a dependency to Maven

Add the following com.ning.billing : killbill-osgi-bundles-lib-killbill maven dependency to the pom.xml file with your favorite IDE (IntelliJ / Eclipse / Netbeans):

<dependency>
  <groupId>com.ning.billing</groupId>
  <artifactId>killbill-osgi-bundles-lib-killbill</artifactId>
  <version>0.8.14</version>
</dependency>

How to add a dependency to Gradle

Gradle Groovy DSL: Add the following com.ning.billing : killbill-osgi-bundles-lib-killbill gradle dependency to your build.gradle file:

implementation 'com.ning.billing:killbill-osgi-bundles-lib-killbill:0.8.14'

Gradle Kotlin DSL: Add the following com.ning.billing : killbill-osgi-bundles-lib-killbill gradle kotlin dependency to your build.gradle.kts file:

implementation("com.ning.billing:killbill-osgi-bundles-lib-killbill:0.8.14")

How to add a dependency to SBT Scala

SBT Scala: Add the following com.ning.billing : killbill-osgi-bundles-lib-killbill sbt scala dependency to your build.sbt file:

libraryDependencies += "com.ning.billing" % "killbill-osgi-bundles-lib-killbill" % "0.8.14"