MVN

com.vaadin : vaadin-bom

Maven & Gradle

Aug 21, 2023
163 usages
467 stars

Vaadin Platform (Bill of Materials) · Vaadin Platform (Bill of Materials)

<dependency>
  <groupId>com.vaadin</groupId>
  <artifactId>vaadin-bom</artifactId>
  <version>24.1.6</version>
</dependency>
Copy
pom.xml
Table Of Contents

Latest Version

Choose a version of com.vaadin : vaadin-bom to add to Maven - Latest Versions:

 • Latest Stable: 24.1.6
 • Latest Beta: 8.7.0.beta1

All Versions

Choose a version of com.vaadin : vaadin-bom to add to Maven - All Versions:

Version Vulnerabilities Updated
24.1.x
vaadin-bom-24.1.6
vaadin-bom-24.1.5
vaadin-bom-24.1.4
vaadin-bom-24.1.3
vaadin-bom-24.1.2
vaadin-bom-24.1.1
vaadin-bom-24.1.0
24.0.x
vaadin-bom-24.0.13
vaadin-bom-24.0.12
vaadin-bom-24.0.11
vaadin-bom-24.0.10
vaadin-bom-24.0.9
vaadin-bom-24.0.8
vaadin-bom-24.0.7
vaadin-bom-24.0.6
vaadin-bom-24.0.5
vaadin-bom-24.0.4
vaadin-bom-24.0.3
vaadin-bom-24.0.2
vaadin-bom-24.0.1
vaadin-bom-24.0.0
23.3.x
vaadin-bom-23.3.21
vaadin-bom-23.3.20
vaadin-bom-23.3.19
vaadin-bom-23.3.18
vaadin-bom-23.3.17
vaadin-bom-23.3.16
vaadin-bom-23.3.15
vaadin-bom-23.3.14
vaadin-bom-23.3.13
vaadin-bom-23.3.12
vaadin-bom-23.3.11
vaadin-bom-23.3.10
vaadin-bom-23.3.9
vaadin-bom-23.3.8
vaadin-bom-23.3.7
vaadin-bom-23.3.6
vaadin-bom-23.3.5
vaadin-bom-23.3.4
vaadin-bom-23.3.3
vaadin-bom-23.3.2
vaadin-bom-23.3.1
vaadin-bom-23.3.0
23.2.x
vaadin-bom-23.2.17
vaadin-bom-23.2.16
vaadin-bom-23.2.15
vaadin-bom-23.2.14
vaadin-bom-23.2.13
vaadin-bom-23.2.12
vaadin-bom-23.2.11
vaadin-bom-23.2.10
vaadin-bom-23.2.9
vaadin-bom-23.2.8
vaadin-bom-23.2.7
vaadin-bom-23.2.6
vaadin-bom-23.2.5
vaadin-bom-23.2.4
vaadin-bom-23.2.3
vaadin-bom-23.2.2
vaadin-bom-23.2.1
vaadin-bom-23.2.0
23.1.x
vaadin-bom-23.1.17
vaadin-bom-23.1.16
vaadin-bom-23.1.15
vaadin-bom-23.1.14
vaadin-bom-23.1.13
vaadin-bom-23.1.12
vaadin-bom-23.1.11
vaadin-bom-23.1.10
vaadin-bom-23.1.9
vaadin-bom-23.1.8
vaadin-bom-23.1.7
vaadin-bom-23.1.6
vaadin-bom-23.1.4
vaadin-bom-23.1.3
vaadin-bom-23.1.2
vaadin-bom-23.1.1
vaadin-bom-23.1.0
23.0.x
vaadin-bom-23.0.16
vaadin-bom-23.0.15
vaadin-bom-23.0.14
vaadin-bom-23.0.13
vaadin-bom-23.0.12
vaadin-bom-23.0.11
vaadin-bom-23.0.10
vaadin-bom-23.0.9
vaadin-bom-23.0.8
vaadin-bom-23.0.7
vaadin-bom-23.0.6
vaadin-bom-23.0.5
vaadin-bom-23.0.4
vaadin-bom-23.0.3
vaadin-bom-23.0.2
vaadin-bom-23.0.1
vaadin-bom-23.0.0
22.1.x
vaadin-bom-22.1.2
vaadin-bom-22.1.1
vaadin-bom-22.1.0
22.0.x
vaadin-bom-22.0.28
vaadin-bom-22.0.27
vaadin-bom-22.0.26
vaadin-bom-22.0.25
vaadin-bom-22.0.24
vaadin-bom-22.0.23
vaadin-bom-22.0.22
vaadin-bom-22.0.21
vaadin-bom-22.0.20
vaadin-bom-22.0.18
vaadin-bom-22.0.17
vaadin-bom-22.0.16
vaadin-bom-22.0.15
vaadin-bom-22.0.14
vaadin-bom-22.0.13
vaadin-bom-22.0.12
vaadin-bom-22.0.11
vaadin-bom-22.0.10
vaadin-bom-22.0.9
vaadin-bom-22.0.8
vaadin-bom-22.0.7
vaadin-bom-22.0.6
vaadin-bom-22.0.5
vaadin-bom-22.0.4
vaadin-bom-22.0.3
vaadin-bom-22.0.2
vaadin-bom-22.0.1
vaadin-bom-22.0.0
21.0.x
vaadin-bom-21.0.9
vaadin-bom-21.0.8
vaadin-bom-21.0.7
vaadin-bom-21.0.6
vaadin-bom-21.0.5
vaadin-bom-21.0.4
vaadin-bom-21.0.3
vaadin-bom-21.0.2
vaadin-bom-21.0.1
vaadin-bom-21.0.0
20.0.x
vaadin-bom-20.0.8
vaadin-bom-20.0.7
vaadin-bom-20.0.6
vaadin-bom-20.0.5
vaadin-bom-20.0.4
vaadin-bom-20.0.3
vaadin-bom-20.0.2
vaadin-bom-20.0.1
vaadin-bom-20.0.0
19.0.x
vaadin-bom-19.0.9
vaadin-bom-19.0.8
vaadin-bom-19.0.7
vaadin-bom-19.0.6
vaadin-bom-19.0.5
vaadin-bom-19.0.4
CVE-2021-31411
vaadin-bom-19.0.3
2 vulnerabilities
vaadin-bom-19.0.2
2 vulnerabilities
vaadin-bom-19.0.1
2 vulnerabilities
vaadin-bom-19.0.0
2 vulnerabilities
18.0.x
vaadin-bom-18.0.7
2 vulnerabilities
vaadin-bom-18.0.6
2 vulnerabilities
vaadin-bom-18.0.5
2 vulnerabilities
vaadin-bom-18.0.4
2 vulnerabilities
vaadin-bom-18.0.3
2 vulnerabilities
vaadin-bom-18.0.2
2 vulnerabilities
vaadin-bom-18.0.1
2 vulnerabilities
vaadin-bom-18.0.0
2 vulnerabilities
17.0.x
vaadin-bom-17.0.11
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.10
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.9
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.8
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.7
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.6
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.4
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.3
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.2
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.1
CVE-2021-31411
vaadin-bom-17.0.0
CVE-2021-31411
16.0.x
vaadin-bom-16.0.5
CVE-2021-31411
vaadin-bom-16.0.4
CVE-2021-31411
vaadin-bom-16.0.3
CVE-2021-31411
vaadin-bom-16.0.2
CVE-2021-31411
vaadin-bom-16.0.1
CVE-2021-31411
vaadin-bom-16.0.0
CVE-2021-31411
15.0.x
vaadin-bom-15.0.6
CVE-2021-31411
vaadin-bom-15.0.5
CVE-2021-31411
vaadin-bom-15.0.4
CVE-2021-31411
vaadin-bom-15.0.3
CVE-2021-31411
vaadin-bom-15.0.2
CVE-2021-31411
vaadin-bom-15.0.1
CVE-2021-31411
vaadin-bom-15.0.0
CVE-2021-31411
14.10.x
vaadin-bom-14.10.5
vaadin-bom-14.10.4
vaadin-bom-14.10.3
vaadin-bom-14.10.2
vaadin-bom-14.10.1
vaadin-bom-14.10.0
14.9.x
vaadin-bom-14.9.8
vaadin-bom-14.9.7
vaadin-bom-14.9.6
vaadin-bom-14.9.5
vaadin-bom-14.9.4
vaadin-bom-14.9.3
vaadin-bom-14.9.2
vaadin-bom-14.9.1
vaadin-bom-14.9.0
14.8.x
vaadin-bom-14.8.20
vaadin-bom-14.8.19
vaadin-bom-14.8.18
vaadin-bom-14.8.17
vaadin-bom-14.8.16
vaadin-bom-14.8.15
vaadin-bom-14.8.14
vaadin-bom-14.8.13
vaadin-bom-14.8.12
vaadin-bom-14.8.11
vaadin-bom-14.8.10
vaadin-bom-14.8.9
vaadin-bom-14.8.8
vaadin-bom-14.8.7
vaadin-bom-14.8.6
vaadin-bom-14.8.5
vaadin-bom-14.8.4
vaadin-bom-14.8.3
vaadin-bom-14.8.2
vaadin-bom-14.8.1
vaadin-bom-14.8.0
14.7.x
vaadin-bom-14.7.8
vaadin-bom-14.7.7
vaadin-bom-14.7.6
vaadin-bom-14.7.5
vaadin-bom-14.7.4
vaadin-bom-14.7.3
vaadin-bom-14.7.2
vaadin-bom-14.7.1
vaadin-bom-14.7.0
14.6.x
vaadin-bom-14.6.9
vaadin-bom-14.6.8
vaadin-bom-14.6.7
vaadin-bom-14.6.6
vaadin-bom-14.6.5
vaadin-bom-14.6.4
vaadin-bom-14.6.3
vaadin-bom-14.6.2
vaadin-bom-14.6.1
vaadin-bom-14.6.0
14.5.x
vaadin-bom-14.5.5
vaadin-bom-14.5.4
vaadin-bom-14.5.3
vaadin-bom-14.5.2
CVE-2021-31411
vaadin-bom-14.5.1
CVE-2021-31411
vaadin-bom-14.5.0
CVE-2021-31411
14.4.x
vaadin-bom-14.4.10
CVE-2021-31411
vaadin-bom-14.4.9
CVE-2021-31411
vaadin-bom-14.4.8
CVE-2021-31411
vaadin-bom-14.4.7
CVE-2021-31411
vaadin-bom-14.4.6
CVE-2021-31411
vaadin-bom-14.4.5
CVE-2021-31411
vaadin-bom-14.4.4
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.4.3
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.4.2
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.4.1
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.4.0
2 vulnerabilities
14.3.x
vaadin-bom-14.3.9
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.3.8
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.3.7
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.3.6
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.3.5
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.3.4
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.3.3
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.3.2
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.3.1
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.3.0
2 vulnerabilities
14.2.x
vaadin-bom-14.2.3
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.2.2
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.2.1
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.2.0
2 vulnerabilities
14.1.x
vaadin-bom-14.1.28
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.27
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.26
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.25
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.24
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.23
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.22
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.21
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.20
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.19
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.18
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.17
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.16
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.5
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.4
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.3
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.2
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.1
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.1.0
2 vulnerabilities
14.0.x
vaadin-bom-14.0.15
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.14
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.13
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.12
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.11
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.10
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.9
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.8
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.7
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.6
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.5
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.4
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.3
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.2
2 vulnerabilities
vaadin-bom-14.0.1
CVE-2021-33611
vaadin-bom-14.0.0
CVE-2021-33611
13.0.x
vaadin-bom-13.0.13
vaadin-bom-13.0.12
vaadin-bom-13.0.11
vaadin-bom-13.0.10
vaadin-bom-13.0.9
vaadin-bom-13.0.8
vaadin-bom-13.0.7
vaadin-bom-13.0.6
vaadin-bom-13.0.5
vaadin-bom-13.0.4
vaadin-bom-13.0.3
vaadin-bom-13.0.2
vaadin-bom-13.0.1
vaadin-bom-13.0.0
12.0.x
vaadin-bom-12.0.7
vaadin-bom-12.0.6
vaadin-bom-12.0.5
vaadin-bom-12.0.4
vaadin-bom-12.0.3
vaadin-bom-12.0.2
vaadin-bom-12.0.1
vaadin-bom-12.0.0
11.0.x
vaadin-bom-11.0.4
vaadin-bom-11.0.3
vaadin-bom-11.0.2
vaadin-bom-11.0.1
vaadin-bom-11.0.0
10.0.x
vaadin-bom-10.0.24
vaadin-bom-10.0.23
vaadin-bom-10.0.22
vaadin-bom-10.0.21
vaadin-bom-10.0.20
vaadin-bom-10.0.19
vaadin-bom-10.0.18
vaadin-bom-10.0.17
vaadin-bom-10.0.16
vaadin-bom-10.0.15
vaadin-bom-10.0.14
vaadin-bom-10.0.13
vaadin-bom-10.0.12
vaadin-bom-10.0.11
vaadin-bom-10.0.10
vaadin-bom-10.0.9
vaadin-bom-10.0.8
vaadin-bom-10.0.7
vaadin-bom-10.0.6
vaadin-bom-10.0.5
vaadin-bom-10.0.4
vaadin-bom-10.0.3
vaadin-bom-10.0.2
vaadin-bom-10.0.1
vaadin-bom-10.0.0
8.21.x
vaadin-bom-8.21.0
8.20.x
vaadin-bom-8.20.3
vaadin-bom-8.20.2
vaadin-bom-8.20.1
vaadin-bom-8.20.0
8.19.x
vaadin-bom-8.19.0
8.18.x
vaadin-bom-8.18.0
8.17.x
vaadin-bom-8.17.0
8.16.x
vaadin-bom-8.16.1
vaadin-bom-8.16.0
8.15.x
vaadin-bom-8.15.2
vaadin-bom-8.15.1
vaadin-bom-8.15.0
8.14.x
vaadin-bom-8.14.3
vaadin-bom-8.14.2
vaadin-bom-8.14.1
vaadin-bom-8.14.0
8.13.x
vaadin-bom-8.13.3
vaadin-bom-8.13.2
vaadin-bom-8.13.1
vaadin-bom-8.13.0
8.12.x
vaadin-bom-8.12.4
vaadin-bom-8.12.3
vaadin-bom-8.12.2
vaadin-bom-8.12.1
vaadin-bom-8.12.0
8.11.x
vaadin-bom-8.11.3
vaadin-bom-8.11.2
vaadin-bom-8.11.1
vaadin-bom-8.11.0
8.10.x
vaadin-bom-8.10.5
vaadin-bom-8.10.4
vaadin-bom-8.10.3
vaadin-bom-8.10.2
vaadin-bom-8.10.1
vaadin-bom-8.10.0
8.9.x
vaadin-bom-8.9.4
vaadin-bom-8.9.3
vaadin-bom-8.9.2
vaadin-bom-8.9.1
vaadin-bom-8.9.0
8.8.x
vaadin-bom-8.8.6
vaadin-bom-8.8.5
vaadin-bom-8.8.4
vaadin-bom-8.8.3
vaadin-bom-8.8.2
vaadin-bom-8.8.1
vaadin-bom-8.8.0
8.7.x
vaadin-bom-8.7.2
vaadin-bom-8.7.1
vaadin-bom-8.7.0
vaadin-bom-8.7.0.beta1
8.6.x
vaadin-bom-8.6.4
vaadin-bom-8.6.3
vaadin-bom-8.6.2
vaadin-bom-8.6.1
vaadin-bom-8.6.0
8.5.x
vaadin-bom-8.5.2
vaadin-bom-8.5.1
vaadin-bom-8.5.0
8.4.x
vaadin-bom-8.4.5
vaadin-bom-8.4.4
vaadin-bom-8.4.3
vaadin-bom-8.4.2
vaadin-bom-8.4.1
vaadin-bom-8.4.0
8.3.x
vaadin-bom-8.3.3
vaadin-bom-8.3.2
vaadin-bom-8.3.1
vaadin-bom-8.3.0
8.2.x
vaadin-bom-8.2.1
vaadin-bom-8.2.0
8.1.x
vaadin-bom-8.1.8
vaadin-bom-8.1.7
vaadin-bom-8.1.6
vaadin-bom-8.1.5
vaadin-bom-8.1.4
vaadin-bom-8.1.3
vaadin-bom-8.1.2
vaadin-bom-8.1.1
vaadin-bom-8.1.0
8.0.x
vaadin-bom-8.0.7
vaadin-bom-8.0.6
vaadin-bom-8.0.5
vaadin-bom-8.0.4
vaadin-bom-8.0.3
vaadin-bom-8.0.2
vaadin-bom-8.0.1
vaadin-bom-8.0.0
7.7.x
vaadin-bom-7.7.40
vaadin-bom-7.7.39
vaadin-bom-7.7.38
vaadin-bom-7.7.37
vaadin-bom-7.7.36
vaadin-bom-7.7.35
vaadin-bom-7.7.34
vaadin-bom-7.7.33
vaadin-bom-7.7.32
vaadin-bom-7.7.31
vaadin-bom-7.7.30
vaadin-bom-7.7.29
vaadin-bom-7.7.28
vaadin-bom-7.7.27
vaadin-bom-7.7.26
vaadin-bom-7.7.25
vaadin-bom-7.7.24
vaadin-bom-7.7.23
vaadin-bom-7.7.17
vaadin-bom-7.7.16
vaadin-bom-7.7.15
vaadin-bom-7.7.14
vaadin-bom-7.7.13
vaadin-bom-7.7.12
vaadin-bom-7.7.11
vaadin-bom-7.7.10
vaadin-bom-7.7.9
vaadin-bom-7.7.8
vaadin-bom-7.7.7
vaadin-bom-7.7.6
vaadin-bom-7.7.5
vaadin-bom-7.7.4
vaadin-bom-7.7.3
vaadin-bom-7.7.2
vaadin-bom-7.7.1
vaadin-bom-7.7.0
7.6.x
vaadin-bom-7.6.8
vaadin-bom-7.6.7
vaadin-bom-7.6.6
vaadin-bom-7.6.5
vaadin-bom-7.6.4
vaadin-bom-7.6.3
vaadin-bom-7.6.2
vaadin-bom-7.6.1
vaadin-bom-7.6.0
7.5.x
vaadin-bom-7.5.10
vaadin-bom-7.5.9
vaadin-bom-7.5.8
vaadin-bom-7.5.7
vaadin-bom-7.5.6
vaadin-bom-7.5.5

How to add a POM dependency to Maven

POM as dependency in dependencyManagement

<dependency>
  <groupId>com.vaadin</groupId>
  <artifactId>vaadin-bom</artifactId>
  <version>24.1.6</version>
</dependency>

Advertisement

Dependencies from Group

Jul 27, 2023
207 usages
1.7k stars
Aug 21, 2023
163 usages
467 stars
Aug 14, 2023
134 usages
6 stars
Aug 25, 2023
133 usages
498 stars
Aug 25, 2023
126 usages
497 stars

Discover Dependencies

Sep 28, 2017
15 usages
221 stars
Jul 20, 2023
9 usages
291 stars
Jan 14, 2016
22 usages
1.9k stars
Aug 18, 2016
42 usages
4.6k stars
Aug 15, 2023
19 usages
178 stars
Apr 02, 2021
126 usages
Nov 08, 2020
1 usages
291 stars
Sep 12, 2015
3 usages
9.6k stars