jar

no.nav.tjenestespesifikasjoner : nav-altinn-inntektsmelding

Maven & Gradle

Sep 25, 2019
6 stars
Table Of Contents

Latest Version

Download no.nav.tjenestespesifikasjoner : nav-altinn-inntektsmelding JAR file - Latest Versions:

All Versions

Download no.nav.tjenestespesifikasjoner : nav-altinn-inntektsmelding JAR file - All Versions:

Version Vulnerabilities Size Updated
1.2019.x

View Java Class Source Code in JAR file

  1. Download JD-GUI to open JAR file and explore Java source code file (.class .java)
  2. Click menu "File → Open File..." or just drag-and-drop the JAR file in the JD-GUI window nav-altinn-inntektsmelding-1.2019.09.25-00.21-49b69f0625e0.jar file.
    Once you open a JAR file, all the java classes in the JAR file will be displayed.

no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190409

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190409.ObjectFactory.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190409.XMLBegrunnelseIngenEllerRedusertUtbetalingKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190409.XMLNaturalytelseKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190409.XMLYtelseKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190409.XMLÅrsakBeregnetInntektEndringKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190409.XMLÅrsakInnsendingKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190409.XMLÅrsakUtsettelseKodeliste.class - [JAR]

no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.ObjectFactory.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLArbeidsforhold.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLArbeidsgiver.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLArbeidsgiverperiodeListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLAvsendersystem.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLAvtaltFerieListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLDelvisFravaer.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLDelvisFravaersListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLEndringIRefusjon.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLEndringIRefusjonsListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLFravaersPeriodeListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLGjenopptakelseNaturalytelseListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLGraderingIForeldrepenger.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLGraderingIForeldrepengerListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLInntekt.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLInntektsmeldingM.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLKontaktinformasjon.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLNaturalytelseDetaljer.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLOmsorgspenger.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLOpphoerAvNaturalytelseListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLPeriode.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLPleiepengerPeriodeListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLRefusjon.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLSkjemainnhold.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLSykepengerIArbeidsgiverperioden.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLUtsettelseAvForeldrepenger.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.XMLUtsettelseAvForeldrepengerListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20180924.package-info.class - [JAR]

no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190122

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190122.ObjectFactory.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190122.XMLBegrunnelseIngenEllerRedusertUtbetalingKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190122.XMLNaturalytelseKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190122.XMLYtelseKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190122.XMLÅrsakBeregnetInntektEndringKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190122.XMLÅrsakInnsendingKodeliste.class - [JAR]

├─ no.nav.inntektsmelding.xml.kodeliste._20190122.XMLÅrsakUtsettelseKodeliste.class - [JAR]

no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.ObjectFactory.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLArbeidsforhold.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLArbeidsgiver.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLArbeidsgiverPrivat.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLArbeidsgiverperiodeListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLAvsendersystem.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLAvtaltFerieListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLDelvisFravaer.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLDelvisFravaersListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLEndringIRefusjon.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLEndringIRefusjonsListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLFravaersPeriodeListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLGjenopptakelseNaturalytelseListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLGraderingIForeldrepenger.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLGraderingIForeldrepengerListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLInntekt.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLInntektsmeldingM.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLKontaktinformasjon.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLNaturalytelseDetaljer.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLOmsorgspenger.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLOpphoerAvNaturalytelseListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLPeriode.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLPleiepengerPeriodeListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLRefusjon.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLSkjemainnhold.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLSykepengerIArbeidsgiverperioden.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLUtsettelseAvForeldrepenger.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.XMLUtsettelseAvForeldrepengerListe.class - [JAR]

├─ no.seres.xsd.nav.inntektsmelding_m._20181211.package-info.class - [JAR]

Advertisement