MVN

net.badbird5907 : bLib-Parent

Maven & Gradle

Jul 27, 2022
2 stars

bLib · A library for java (especially bukkit/spigot) devs.

<dependency>
  <groupId>net.badbird5907</groupId>
  <artifactId>bLib-Parent</artifactId>
  <version>2.1.9-REL</version>
</dependency>
Copy
pom.xml
Table Of Contents

Latest Version

Choose a version of net.badbird5907 : bLib-Parent to add to Maven - Latest Versions:

 • Latest Stable: 2.1.9-REL

All Versions

Choose a version of net.badbird5907 : bLib-Parent to add to Maven - All Versions:

 • Version Updated
 • bLib-Parent-2.1.9-REL

  Jul 27, 2022
 • bLib-Parent-2.1.8-REL

  Jun 12, 2022
 • bLib-Parent-2.1.7-REL

  Jun 09, 2022
 • bLib-Parent-2.1.6-REL

  Jun 09, 2022
 • bLib-Parent-2.1.4-REL

  Jun 07, 2022
 • bLib-Parent-2.1.3-REL

  Dec 04, 2021
 • bLib-Parent-2.1.2-REL

  Oct 23, 2021
 • bLib-Parent-2.1.0-REL

  Aug 29, 2021
 • bLib-Parent-2.0.1-REL

  Aug 20, 2021
 • bLib-Parent-2.0.0-REL

  Aug 17, 2021
 • bLib-Parent-1.0.1-REL

  Jul 28, 2021

How to add a POM dependency to Maven

POM as dependency in dependencyManagement

<dependency>
  <groupId>net.badbird5907</groupId>
  <artifactId>bLib-Parent</artifactId>
  <version>2.1.9-REL</version>
</dependency>